Dziękczynne Święto Żniw - 2 października 2016

"Oczy wszystkich w Tobie nadzieję mają, a ty im dajesz pokarm ich we właściwym czasie"

Ps.145,15

W pierwszą niedzielę października odbyło się w kaplicy w Wiśle Jaworniku Dziękczynne Święto Żniw. Dzieci ze Szkółki Niedzielnej wniosły bochen chleba, który został pobłogosławiony i złożony na ołtarzu, który w tym uroczystym dniu został pięknie przyozdobiony darami zebranymi z naszych pól. Nabożeństwo zostało ubogacone występem dzieci, które podziękowały Bogu za dary i całoroczne błogosławieństwo. Tradycyjnie śpiewał chór kościelny oraz wystąpił zespół "Wańcy", który zaśpiewał dwie pieśni tematycznie nawiązujące do Dziękczynnego Święta. Na zakończenie niedzielnej uroczystości, już po nabożeństwie, wszyscy parafianie mogli spędzić ze sobą czas przy kawie, słodkim poczęstunku oraz chlebie posmarowanym masłem i smalcem.

Czytaj więcej...

Nabożeństwo rodzinne - 25 września 2016

W ostatnią niedzielę  września odbyło się naszej parafii nabożeństwo rodzinne prowadzone przez zespół młodzieżowy.

Teksty liturgiczne czytały tegoroczne konfirmantki. Podczas nabożeństwa miała miejece prezentacja uczniów klasy pierwszej.

Po przedstawieniu uczniów przez ks. Zdzisława Sztwiertnię otrzymali od Parafii wyprawkę szkolną wreczoną przez kuratora Parafii pana Władysława Szalbota. Następnie wykonano wspólne zdjęcie pierwszoklasistów z katechetką panią Haliną Raszką i dyrektor szkoły panią Katarzyną Czyż.

Czytaj więcej...

Spotkanie dla kobiet - 26 września 2016

Tematem spotkania dla kobiet, które odbyło się w poniedziałek 26 września, było „Zwiedzenie wczoraj i dziś”. Prowadząca Halina Sztwiertnia przedstawiła historię zwiedzenia ludzkości, począwszy od upadku pierwszych ludzi aż po czasy współczesne.

 

Czytaj więcej...

Nabożeństwo spowiednio-komunijne dla seniorów - 18 września 2016

W niedzielę 18 września przeżyliśmy nabożeństwo spowiednio-komunijne dla naszych seniorów. Do społeczności Stołu Pańskiego przystąpiło 70 osób.
Po nabożeństwie spotkaliśmy się z naszymi seniorami w jadalni, gdzie przygotowany był posiłek. Był to również czas rozmów i wspomnień. W czasie spotkania
przekazane zostały informacje dotyczące życia naszej Parafii i Kościoła. Przybliżony został temat obchodów 500 lat pamiątki Reformacji, do której przygotowuje się nasz Kościół.
Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze, szczególnie cieszyliśmy się z obecności najstarszych członków naszej Parafii (98 lat i 94).

Czytaj więcej...

Jawornik English Camp 2016

„Kto z nas nie lubi dostawać prezentów?” - to pytanie towarzyszyło dzieciom w czasie trwania kolejnego Jawornik English Camp. Tematyką tegorocznego obozu były święta w Ameryce.

 

Czytaj więcej...

Jawornik u południowych sąsiadów - 18 czerwca 2016

W piękny sobotni poranek 18 czerwca o godzinie 9-tej liczna grupa parafian z Jawornika wyruszyła na wycieczkę do Republiki Czeskiej.
Przez Kubalonkę, Jasnowice i Jabłonków dotarliśmy do Nawsia, gdzie czekał na nas miejscowy proboszcz. 
Historia kościoła ewangelickiego w Nawsiu sięga 1791 roku, w którym wybudowano drewniany kościółek oraz niewielką przyparafialną szkołę.
Budowę murowanego kościoła zakończono w 1820 roku. Obecnie Parafia liczy 2534 dusze i działa bardzo prężnie. Organizowane są systematycznie
spotkania dla wszystkich grup wiekowych. Przy Parafii działa kilka chórów: mieszany, męski, żeński, młodieżowy i dziecięcy.
Ks. Zdzisław Sztwiertnia przedstawił po krótce życie i działalność naszej Parafii i zachęcił do rewizyty. 

Czytaj więcej...

2. dzień Świąt Zesłania Ducha Świętego - 16 maja 2016

Tradycyjnie w 2. dzień Świąt Zesłania Ducha Świętego, 16 maja, odbyło się nabożeństwo popołudniowe, które poprowadził ks. Zdzisław Sztwiertnia, Po nabożeństwie wszyscy obecni parafianie mogli jeszcze spędzić ze sobą czas przy tradycyjnej jajecznicy i kołaczach. Pogoda dopisała (choć było chłodno) i pozwoliła zebranym nie tylko na poczęstunek, ale i wspólne rozmowy w parafialnym gronie.

Czytaj więcej...

Konfirmacja - 15 maja 2016

W Święto Zesłania Ducha Świętego 15 maja odbyła się w Wiśle Jaworniku uroczystość Konfirmacji. Została poprzedzona egzaminem, który odbył się w Święto Wniebowstąpienia Pańskiego 05 maja w ramach nabożeństwa. W tym roku do Konfirmacji przystąpiło 5 osób (3 dziewczyny i 2 chłopców). Przed wejściem do kościoła w sali na dole konfirmanci wraz członkami rady parafialnej spotkali się na wspólnej modlitwie. Uroczystość ubogacił swymi pieśniami chór. W kazaniu opartym na Księdze Dziejów Apostolskich 2, 1-4, ksiądz podkreślił: "My również potrzebujemy wypełnienia Duchem Świętym, by wierzyć. Nie po to, by poddać się temu czy innemu pobożnemu nastrojowi, bądź też, zeby sobie jakoś wyobrazić Boga. Ducha Świetego potrzebujemy po to, by położyć w Bogu całe nasze zaufanie i żyć z nim w bliskiej społeczności. Wskazał również na potrzebę codziennego składania świadectwa o Bogu przez każdego z nas. Do konfirmantów zwrócił się również kurator Parafii p. Władysłwa Szalbot. Każdy z konfirmantów otrzymał od Parafii Biblię z życzeniem, by stała się dla nich przewodnikiem w życiu na każdy dzień.

Czytaj więcej...

Spotkanie Kobiet - 9 maja 2016

09 maja w naszej Parafii odbyło się spotkanie dla kobiet. Gościem była pani pastorowa Ewa Londzin z Dzięgielowa. W czasie tego spotkania próbowałyśmy sobie odpowiedzieć na pytanie: "Czy zadowolona kobieta - to Ja"? Prowadząca oparła swoje rozważanie na wersetach biblijnych, głównie z 4 rozdziału listu ap. Pawła do Filipian. Na co dzień jesteśmy zadowolone, gdy wszystko w życiu nam się dobrze układa, nic złego się nie dzieje, jesteśmy zdrowi, mamy pracę, dobre relacje z bliskimi. Zadowolenie prowadzi nas do odczuwania szczęścia, lecz często jest ono krótkotrwałe, gdyż zależy od okoliczności w jakich się znajdujemy w danej chwili.

Czytaj więcej...

33. urodziny w naszej parafii - 1 maja 2016

 

W niedzielę, 1 maja, już po raz 33. nasza Parafia obchodziła doroczne święto pamiątki założenia kaplicy w Wiśle Jaworniku. Kazanie wygłosił ks. bp Stanisław Piętak z Czech na tekst z ewangelii Jana rozdział 4, 10 - 24. Podczas nabożeństwa liturgię prowadził proboszcz ks. Zdzisław  Sztwiertnia, a także wystąpił zaproszony chór z Bystrzycy oraz miejscowy parafialny chór i chórek dziecięcy. Chóry wykonały  po kilka dziękczynnych pieśni.

Czytaj więcej...

Nabożeństwo spowiednio-komunijne dla seniorów - 2016-03-24

 

Tradycyjnie w Wielki Czwartek, 24 marca - dzień ustanowienia Sakramentu Ołtarza odbyło się w naszej Parafii nabożeństwo spowiednio-komunijne dla naszych seniorów. 

Po nabożeństwie spotkaliśmy się z naszymi seniorami w jadalni, gdzie przygotowany był dla nich posiłek. Była również okazja do wymiany myśli i przekazania informacji dotyczących życia naszej Parafii i planów na najbliższy okres. Spotkanie zakończyliśmy modlitwą i życzeniami z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

 

Spotkanie dla kobiet - 8 lutego 2016

W poniedziałek 08 lutego odbyło się spotkanie dla kobiet naszej Parafii, którego gościem i zarazem prelegentem była p. Lidia Czyż - pastorowa z Wisły Malinki. Temat wykłądu brzmiał: "Pomnożony talent". Podstawą do rozważania był tekst z ew. Mat. 25,14-30. Prowadzaca poprosiła, abyśmy zastanowiły się jakimi talentami obdarował nas Bóg. Nie było to proste zadanie. Myślę, że łatwiej byłoby nam wymienić nasze słabe strony i ułomności.

 

Czytaj więcej...

Noworoczne spotkanie Jawornickich chórzystów - 19 stycznia 2016

"Póki mego życia, Panu śpiewać chcę. Póki życia starczy mi, niech Ci będzie Panie miła moja pieśń" 

To nie pusto brzmiące słowa, lecz szczera deklaracja całej naszej chórowej rodziny złożona podczas tradycyjnego noworocznego spotkania 19 stycznia, które poświęciliśmy refleksjom dotyczącym działalności w roku 2015, a w szczególności pierwsza jego połowa, to czas częstych spotkań i niezliczonych prób w celu przygotowania ambitnego repertuaru kilku nowych pieśni, by w rezultacie móc wydać płytę, a w czerwcu móc wystąpić podczas bardzo uroczystych obchodów 490 rocznicy Reformacji na Mazurach, które to obchody miały miejsce w Pasymiu 06 czerwca i połączone były z uroczystością 320 rocznicy odbudowy po pożarze kościoła w Dźwierzutach oraz ze złotą, diamentową, żelazną i dębową konfirmacjią w tejże Parafii (07 czerwca).

Spotkanie noworoczne dla osób zaangażowanych - 10 stycznia 2016

W 1 niedzielę po Epifanii po nabożeństwie - 10 stycznia br. miało miejsce spotkanie Rady Parafialnej z wolontariuszami, członkami chóru dziecięcego, zespołu młodzieżowego, chóru parafialnego, nauczycielami szkółki niedzielnej oraz pracownikami ośrodka. Spotkanie rozpoczął ks. proboszcz witając wszystkich przybyłych, następnie przybliżył hasło roku 2016. Spotkanie było przeplatane wspólnym kolędowaniem oraz wierszami. Przy suto zastawionych stołach był czas na wspomnienia, refleksje i przemyślenia. Wszyscy obecni otrzymali tzw. perełki - małe książeczki z krótkimi sentencjami. Ponadto wolontariusze Parafii otrzymali jako podziękowanie za swoją służbę dla społeczności jawornickiej talony do realizacji w wydawnictwie naszego Kościoła "Warto". Krótkie słowo do zebranych skierowała p. kurator Marzena Brózda. Na koniec spotkania ks. proboszcz jeszcze raz podziękował wszystkim obecnym za zaangażowanie i służbę dla dobra Parafii w Wiśle Jaworniku.

Czytaj więcej...