W niedzielę 27 listopada odbyło się w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Wiśle Jaworniku Zgromadzenie Parafialne, które dokonało wyboru nowej Rady Parafialnej; Komisji Rewizyjnej oraz delegatów do Synodu Diecezji Cieszyńskiej.

 

Do Rady Parafialnej wybrano:
Bujok Jan
Burian Łukasz
Cieślar Adam
Cieślar Krzysztof
Czyż Wanda
Pilch Jerzy
Podżorski Adam
Słowiok Emilia
Staniek Jerzy
Szalbot Władysław
 
Zastępcami zostali:
Podżorski Jerzy
Buń Czesław
 
 
Do Synodu Diecezjalnego wybrano:
Niemczyk Józef
Sztwiertnia Przemysław
 
Zastępcą został:
Szalbot Władysław
 
Do Komisji Rewizyjnej wybrano:
Cieślar Ewa
Drozd Helena
Pilch Dorota