W poniedziałek 08 lutego odbyło się spotkanie dla kobiet naszej Parafii, którego gościem i zarazem prelegentem była p. Lidia Czyż - pastorowa z Wisły Malinki. Temat wykłądu brzmiał: "Pomnożony talent". Podstawą do rozważania był tekst z ew. Mat. 25,14-30. Prowadzaca poprosiła, abyśmy zastanowiły się jakimi talentami obdarował nas Bóg. Nie było to proste zadanie. Myślę, że łatwiej byłoby nam wymienić nasze słabe strony i ułomności.

 

 

Następnie prelegentka omówiła kolejno dary duchowe zaczynając od darów zarządzania i prowadzenia, darów wspierania i służenia oraz darów spektakularnych. Podawała przykłady znanych nam osób, które te dary realizują i rozwijają w swoim życiu. Sądzę, że najłatwiej było nam analizować (myśląc każda o sobie) dary dotyczące miłosierdzia, zachęcania, usługiwania, dawania, modlitwy orędowniczej, pomocy, gościnności i dobrowolnego ubóstwa. Przypuszczam, że czasami źle pojęta skromność przeszkadza nam w dostrzeganiu i rozwijaniu naszych talentów i darów. Przecież każda z nas jest cenna w Bożych oczach i umiłowana przez Niego. Gdyby wszyscy mieli tzw. wielkie, wyjątkowe talenty, to kto wykonywałby te drobne, a jakże potrzebne na co dzień zadania. Na koniec zostałyśmy zachęcone do wypełnienia testu: "Dary duchowe" opracowanego przez L.L. Czyż na podstawie książki: "Poznaj swoją osobowość i dary duchowe" autorstwa A. Palla. W czasie spotkania były również pytania skierowane do autorki dotyczace napisanych przez nią książek: "Mocniejsza niż śmierć" i "Narodziny perły".
Ewa Sztwiertnia