Pobyt dzieci z Ostojceva w naszej Parafii

W dniach 04 – 09 stycznia 2020 roku w naszym Domu Gościnnym przebywały dzieci z Ostojiceva (Serbia). Pobyt grupy 12 dzieci był możliwy dzięki wsparciu przez Parafie wiślańskie i Urząd Miasta Wisła. W ramach pobytu dzieci  były na basenie w Hotelu „Stok” i „Gołębiewski”. Korzystały z dobrodziejstw zimy na stoku „Siglany”. W ostatni wieczór dzieci spotkały się z Burmistrzem Miasta Wisły Tomaszem Bujokiem oraz ks. Waldemarem Szajthauerem i ks. Zdzisławem Sztwiertnią. Program pobytu przygotował pan Tadeusz Chmiel, który również opiekował się grupą w czasie jej pobytu w Wiśle.

Wczasy Świąteczno -Noworoczne 22.12.2019 – 02.01.2020

Już po raz 24. odbyły się w Parafii w Wiśle Jaworniku Wczasy Świąteczno-noworoczne zorganizowane przez Parafię przy pomocy Diakonii Polskiej. Z tej formy spędzenia czasu w okresie świątecznym skorzystały 43 osoby z Diecezji Warszawskiej, Pomorsko-Wielkopolskiej, Wrocławskiej, Katowickiej i Cieszyńskiej, z tego 21 osób po raz pierwszy.

Oto garść wspomnień uczestników pobytu.

 

„W ten zimowy ciemny czas

Bóg do Wisły przywiódł nas

By wśród bliskich ludzi

Czekać na nowe życie, które się budzi.

Aby błogosławił Nowonarodzony

Ludziom na cztery strony,

 

I by dorosłych, starców, dzieci

Miał zawsze w swojej pieczy.

A my byśmy go błagali,

Swoje sprawy polecali,

Za wszelkie dobro dziękować potrafili

I na wieki go chwalili”.

Jestem tutaj po raz pierwszy. Jechałam z ciekawością, ale i odrobiną obawy. Jak też tutaj będzie? Nie znam nikogo, jak Ci ludzie mnie przyjmą, czy mnie zaakceptują? Moja niepewność jeszcze się pogłębiła, gdy na pierwszym spotkaniu, po kolacji, kiedy wzajemnie poznawaliśmy się, usłyszałam, iż jest tutaj wiele osób znających się, gdyż od lat tu przyjeżdżają.

Zupełnie niepotrzebny był ten stres. Atmosfera bardzo szybko stała się przyjazna, ludzie chętni do rozmowy i wymiany doświadczeń. Duża to zasługa księdza – inicjatora tej dobrej atmosfery. Zbliżały nas również wspólne modlitwy przed posiłkami i śpiewanie kolęd. Czynnikiem integrującym było również uczestnictwo w nabożeństwach. Zachwyciły mnie występy dzieci grających na instrumentach, dziewcząt śpiewających w duecie i grupy dzieci z chóru „Drużyna Pana”.

Każdy dzień wypełniony był po brzegi, a to prelekcjami, projekcjami filmów, spotkaniami z pensjonariuszami Domu Opieki z Dzięgielowa, którzy na miarę swych kompetencji przedstawili widowisko tematycznie związane z Adwentem, które zmusiło nas widzów do głębokiej refleksji. Takich przeżyć estetycznych było więcej. Bo np. 26 grudnia odwiedzili nas kolędnicy, zespół śpiewaczy „Wańcy”, reprezentujący folklor beskidzki. Podziw wzbudzały głosy, wykonanie i komentarz prowadzącego. Zaszczycił nas swą obecnością ks. bp Adrian Korczago, ks. Emil Gajdacz, ks. Bogdan Wawrzeczko i ks. Marek Londzin. To były strawy dla ducha, doznania estetyczne. A teraz a propos czegoś dla ciała – arcysmaczne posiłki, atrakcyjne, estetycznie przygotowane i podane. Rozpieszczano nas, dogadzano nam bez miary. I jeszcze kulig! Dla nas mieszczuchów atrakcja nie lada.

I na koniec jeszcze refleksja prywatna – moja. Jako stary belfer w skali ocen 1 do 6, oceniam pobyt tutaj na maksymalnie wielkie „6”. Są wśród ludzi rzemieślnicy i wirtuozi. Wśród księży – też. Nasz opiekun należy do tych drugich. Niech Bóg błogosławi!”

Róża Zakolska ze Zduńskiej Woli.

Jeszcze kilka słów innej uczestniczki. …”Dziękujemy za wszystko – modlitwy, społeczność, piękne filmy, możliwość uczestniczenia w nabożeństwach, spotkaniach i kuligu. ….Brak opiekuna wymagał ze strony księdza Zdzisława wiele wysiłku. 16. uczestników składa serdeczne podziękowania za dofinansowanie pobytu przez Diakonię Kościoła. Wyjeżdżamy z nadzieją, o ile Pan Bóg pozwoli, to za rok, o ile zostaniemy zaproszeni, to tu do Jawornika znowu przyjedziemy. Ksiądz Zdzisław przekaże swojemu następcy obowiązki, a sam z żoną będzie nie zakwaterowanym uczestnikiem turnusu. Dziękujemy sekretarce Asi za życzliwość, kuchareczkom wraz z obsługą za pyszne, domowe posiłki. Za to, że mieliśmy w pokojach ciepło i czysto. Uczestnicy wzajemnie sobie życzą Bożego błogosławieństwa, Jego łaski, zdrowia i ochrony na każdy dzień.” Helena Stryja.

Oto garść wspomnień uczestników Wczasów Świąteczno-Noworocznych w Wiśle Jaworniku.

Urodziny proboszcza

W sobotę 14 grudnia, swoje urodziny obchodził proboszcz naszej parafii ks Zdzisław Sztwiertnia. Podczas niedzielnego nabożeństwa kurator parafii złożył życzenia czcigodnemu jubilatowi w imieniu rady parafialnej, oraz wszystkich parafian. Wspólnie z skarbnikiem rady wręczyli księdzu kwiaty.
Również uczestnicy nabożeństwa dołączyli się do życzeń i na prośbę kuratora zaśpiewali, pierwszą zwrotkę pieśni Dietricha Bonhoeffera „Przez twoją moc mój Panie otoczony”. Podziękowaliśmy Panu Bogu za naszego jubilata.

Wieczory adwentowe 5-7 grudnia 2019 - Relacja

W dniach 5 – 7 grudnia przeżywaliśmy w naszej Parafii „Wieczory Adwentowe” Wiodącym tematem były słowa: „Tęsknota za domem Ojca”. Prowadzącym był ks. Piotr Sztwiertnia z Goleszowa. Pierwszego wieczoru zastanawialiśmy się nad pytaniem: Gdzie jest mój dom?

Prowadzący na przykładzie ludu izraelskiego przybliżył nam zagadnienie domu na kartach Biblii. Postawił pytania: Gdzie jest nasz dom? Za czym tęsknimy? Jak będzie z nami? Drugiego dnia prowadzący poruszył zagadnienie: Dom Ojca, niebo. Na przykładzie Starego i Nowego Testamentu wskazał na następujące fakty. Śmierć jest wielkim problemem związanym z życiem. Zmarły znajduje się w oddaleniu od Jahwe. Fakt śmierci wzywa człowieka do zastanowienia się nad swoim stosunkiem do Boga. Postawił nam wszystkim pytanie: Co wiemy o niebie? Przywołując nauczanie ap. Pawła wskazał, że niebo, to przede wszystkim przebywanie z Chrystusem. Trzeciego dnia zastanowiliśmy się nad kolejnym tematem. Póki jesteśmy na ziemi, świadczmy! Mamy, jako uczniowie Jezusa świadczyć o Nim w codziennym życiu. Swoim zachowaniem, wypełnianiem Jego woli, a nade wszystko naśladowaniem Chrystusa. Wieczory miały swoją oprawę muzyczną. W pierwszym dniu swoim śpiewem usłużył prowadzący nauczanie. Zaśpiewał kilka pieśni przy akompaniamencie swojego brata Przemysława. W drugim dniu śpiewem usłużył zespół „SDG” z Ustronia, a trzeciego zespół „Hosanna” z Goleszowa. Świadectwem prowadzenia w codziennym życiu przez Boga podzieliła się Janina Pilch z Balcarów oraz Jacek – członek zespołu z Goleszowa. Każdego dnia po naszych spotkaniach w kaplicy mogliśmy spędzić jeszcze wspólny czas w jadalni przy kawie i cieście. W tym miejscu pragniemy serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania naszych wieczorów. Osobom, które upiekły ciasto, akustykom za nagłośnienie a także prowadzącym nasze wieczory: Ani Sztwiertni i Józefowi Niemczykowi.

200 lat cmentarza "Na Groniczku

W niedzielę 3 listopada 2019 r. w Wiśle odbyły się uroczystości związane z jubileuszem 200 lat cmentarza "Na Groniczku". Uroczystości rozpoczęły się od nabożeństwa w cmentarnej kaplicy podczas którego kazanie oparte o fragmenty Psalmu 84 wygłosił bp Adrian Korczago. Po nabożeństwie w sali Domu Zborowego im. ks. bpa A. Wantuły miała miejsce promocja nowej publikacji o wiślańskim cmentarzu, której autorem jest p. Danuta Szczypka.
Zdjęcia można obejrzeć na stronie https://www.facebook.com/DiecezjaCieszynska/

Prezentacja konfirmantów

W niedzielę 27 października po raz kolejny odbyło się w naszej Parafii nabożeństwo rodzinne. Liturgię młodzieżową w śpiewie poprowadził nasz zespół młodzieżowy.

Zborowi zostali przedstawieni tegoroczni konfirmanci:

 • Anna Cieślar,
 • Dawid Czyż
 • Michał Ćwiertnia
 • Dawid Daraż
 • Szymon Dubiel
 • Bartosz Niemczyk
 • Justyna Pilch
 • Monika Pilch,
 • Dominika Potyka
 • Martyna Spyra
 • Natalia Troszok,
 • Katarzyna Wantulok.

Prosiliśmy Boga o Jego błogosławieństwo i prowadzenie dla nich i rodziców. Teksty biblijne czytali konfirmanci, a kazanie do tekstu z Ew. Jana 5,1-16 wygłosił ks. Zdzisław Sztwiertnia. Zebrana została również ofiara, która przeznaczona była na Fundusz Ewangelizacyjno-Misyjny naszego Kościoła.

Dziękczynne Święto Żniw 6 października 2019

 

Oczy wszystkich w Tobie nadzieję mają, a Ty im dajesz pokarm ich we właściwym czasie”

(Psalm 145, 15)

Słowami tego psalmu ks. Zdzisław Sztwiertnia przywitał wszystkich na uroczystym nabożeństwie
z okazji Dziękczynnego Święta Żniw. Nabożeństwo rozpoczęło się od pobłogosławienia chleba,
za który Panu Bogu powinniśmy być każdego dnia wdzięczni. Ksiądz Sztwiertnia modlił się o to,
aby nigdy nie zabrakło go i innych produktów na naszych stołach. Zwrócił nie tylko uwagę na okazanie wdzięczności Panu Bogu za ochronę dla plonów, ale również na odpowiedzialność jaką Bóg na nas nakłada. Powinniśmy zastanowić się nad tym, jak możemy dzielić się tym,
co posiadamy z innymi – biednymi, głodnymi lub bezrobotnymi, aby sprostać temu, czego oczekuje od nas sam Bóg. A możliwości jest całkiem sporo, ponieważ ruszyła akcja „Kromka chleba dla bliźniego”, a już niebawem rozpocznie się akcja „Prezent pod choinkę”, dzięki którym ktoś
z potrzebujących może otrzymać nasze wsparcie.

Tą niezwykłą uroczystość upiększył również występ chórku dziecięcego „Drużyna Pana”,
który zaśpiewał trzy piękne piosenki: Sieje Je, Mój Bóg jest wielki i Pan jest Pasterzem moim. Zespół młodzieżowy również poprowadził nas w trakcie całego nabożeństwa usługując pieśniami.

Pamiętajmy zatem, że Dziękczynne Święto Żniw to nie tylko pięknie ustrojone ołtarze składające się
z darów parafian, ale przede wszystkim wdzięczność Bogu i odpowiedzialność za to, co mamy
oraz za innych. Niech zatem chęć dzielenia się z innymi tym, czym Bóg nas tak hojnie obdarował przyświeca nam każdego dnia, abyśmy zdołali dostrzec potrzeby naszych bliźnich wokół nas. 

Spotkanie dla kobiet 23 września 2019

W poniedziałek 23 września miało miejsce spotkanie dla kobiet. Prelegentką była p. Jolanta Janik – pracownik Śląskiego Kościoła Augsburskiego Wyznania w Republice Czeskiej. Zaprezentowała temat: Chcę być wybrana.

Częścią naszego życia są pragnienia. Same w sobie nie są ani dobre ani złe.

Dziecko przychodzi na świat z podstawowymi pragnieniami. Dziecięce pragnienia przenoszą się na dorosłe życie.

Bardzo głęboko tkwi w nas pragnienie bycia wybraną.

I Kor 1,26-28

Bracia, przypatrzcie się waszemu powołaniu. Niewielu tu mądrych według ciała, niewielu mocnych, niewielu szlachetnie urodzonych. To właśnie co głupie według świata wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych, to co słabe według świata, wybrał Bóg, aby zawstydzić, co mocne. To , co nie szlachetnie urodzone według świata i pogardzanie, i to, co nie jest, wybrał Bóg, aby to, co jest pozbawić znaczenia.

Czytaj więcej...

Zaproszenie na Wczasy świąteczno-noworoczne 2019/2020

Limit miejsc został wyczerpany. Zapisy jedynie na listę rezerwową.

Wczasy świąteczno-noworoczne 2019/2020

Parafia Ewangelicko – Augsburska w Wiśle Jaworniku oraz Diakonia Diecezji Cieszyńskiej zapraszają wszystkich współwyznawców na Wczasy w okresie świąt Bożego narodzenia i Nowego Roku.
Szczególnie zapraszamy osoby samotne i czujące się samotnie.
 
Wczasy świąteczno-noworoczne odbędą się w terminie:
od 22 grudnia 2019 do 2 stycznia 2020 r. w Domu Gościnnym parafii ewangelickiej w Wiśle-Jaworniku.
Prosimy o przyjazd na wczasy w niedzielę 22 grudnia br. w godzinach popołudniowych, rozpoczęcie obiadokolacją o godz. 18.00.
Zakończenie turnusu w czwartek 2 stycznia 2020 r.
Pobyt w pokojach 2-,3-,4-osobowych.
Całkowity koszt pobytu od jednej osoby 1000 zł (nocleg i pełne wyżywienie).
Dla osób o niskim dochodzie istnieje możliwość dofinansowania.
Podczas wczasów zapewniamy atmosferę przeżywania świąt Bożego Narodzenia w gronie współwyznawców; wypoczynek, domową kuchnię i opiekę.
 
Zgłoszenia indywidualne prosimy przesyłać na adres: Parafia Ewangelicko-Augsburska, ul. Jodłowa 8a, 43-460 Wisła
tel. 33 855 1715 lub 33 855 3416
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.jawornik.eu

 

Wycieczka na Za Kamień 25.08.2019

W niedzielę 25 sierpnia b.r., grupka naszych parafian z gośćmi z parafii z Wisły Malinki, wybrała się Za Kamień pod Czantorią, w Nydku, w republice Czeskiej. Znajduje się tam jeden z leśnych kościołów, gdzie w czasach kontrreformacji ewangelicy mogli zbierać się na tajnych nabożeństwach. Wspólnie z współwyznawcami z Śląskiego Kościoła Ewangelicko Augsburskiego Wyznania (SCEAV), mogliśmy uczestniczyć w spotkaniu, przy słowie Bożym, które poprowadził dyrygent orkiestry dętej z Bystrzycy Jiří Rusz. Orkiestra zadbała również o oprawę muzyczną uroczystości. Słowem Bożym służył pastor Pavel Taskaz Ostrawy, a swoimi świadectwami podzielili się miejscowi parafianie z Nydku.

Dni dobrej nowiny 12-15 sierpnia - Relacja

W dniach od 12 do 15 sierpnia odbywały się w naszej parafii Dni Dobrej Nowiny. Każdego dnia w sali szkółkowej gromadziło się ok. 50-60 dzieci. Program rozpoczynaliśmy od modlitwy i wspólnego śpiewu. Następnie Obieżyświat w interesujący sposób wprowadzał nas w tematykę spotkania. Dzieci poznawały rzeki płynące w Izraelu (Jordan, Charod, Kerit) i dowiadywały się jakie cuda miały tam miejsce. Po pracach plastycznych przechodziliśmy do jadalni, gdzie czekały na nas ciasta, kanapki z nutellą, chrupki, owoce i napoje. Potem najmłodsi mogli dać upust nagromadzonej energii w czasie różnych konkurencji sportowych i gier. Dodatkową atrakcją była wizyta strażaków z OSP Wisła Jawornik, którzy prowadzili szkolenie z udzielania pierwszej pomocy, a także zabawy z wodą.
Trochę inaczej wyglądał czwartek, kiedy to wyruszyliśmy na wycieczkę na '' Czupel".
Wyprawa zakończyła się rozdaniem nagród za zdobyte odznaki turystyczne (pieczątki) oraz obiadem w formie pizzy.
Natomiast w niedziele 18 sierpnia w czasie nabożeństwa dzieci zaśpiewały dwie piosenki szkółkowe, a zborownicy mogli obejrzeć prezentację zdjęć z DDN.
Jesteśmy Bogu wdzięczni za Jego ochronę, prowadzenie i właściwą pogodę. Dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób włączyli się w organizacje DDN, wspierali nas modlitewnie i finansowo. Mogliśmy doświadczyć tego, że Ojciec w niebie "potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy" (Efez. 3,20b).

 

Podziękowania za 23 lata pracy Pani Krystyny Cieślar

Niedziela 28 lipca 2019.

„Wszystko ma swój czas, i jest wyznaczona godzina na wszystkie sprawy pod niebem.

W wyznaczonym przez Ciebie czasie pragniemy odpocząć od swojej pracy, zaśpiewać Tobie na chwałę i uwielbiać Cię po wieki wieczne.”

Te słowa zostały wypowiedziane podczas niedzielnego nabożeństwa przez ks. Zdzisława Sztwiertnię do p. Krystyny Cieślar. Po 23 latach służby w Parafii w Wiśle Jaworniku, uzyskawszy uprawnienia emerytalne p. Krysia przeszła na emeryturę. W imieniu Parafii słowa podziękowania za wykonaną służbę przekazał proboszcz Parafii wraz  z kuratorem.

Dziękujemy za wykonaną służbę oraz życzymy Bożego błogosławieństwa i zdrowia na dalsze dni.

 

 

Jawornik English Camp 2019 - relacja

15 lipca o godzinie 15:00 ściany budynku przy ulicy Jodłowej 8a znów wypełniły się mnóstwem powitań, prowadzonych rozmów oraz radością z ponownego spotkania. Tak zaczął się kolejny Jawornik English Camp.
Jak co roku plan dnia był prosty do zapamiętania. Dzień zaczynał się od pobudki – pierwsza przeprowadzona przez uczestników była o 5:30, ostatnia przeprowadzona już przez opiekunów odbyła się o 7:58. Po nabraniu sił na śniadaniu, każdy miał czas by posprzątać swój pokój – efekty były różne, ale wierzymy, że każdy starał się jak tylko mógł najlepiej. O godzinie 9:30 dzwonek wzywał nas do kaplicy, by poznawać Boga jeszcze lepiej. W tym roku skupiliśmy się na złych dniach biblijnych bohaterów i tym w jaki sposób Bóg podawał im pomocną dłoń.

Czytaj więcej...