Tematem spotkania dla kobiet, które odbyło się w poniedziałek 26 września, było „Zwiedzenie wczoraj i dziś”. Prowadząca Halina Sztwiertnia przedstawiła historię zwiedzenia ludzkości, począwszy od upadku pierwszych ludzi aż po czasy współczesne.

 

Pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia to trzy główne pokusy, którymi posługuje się szatan, aby zwieść człowieka.

Strzeżcie się, aby wasze serce nie dało się zwieść - to ostrzeżenie skierowane do narodu izraelskiego jest aktualne także w XXI wieku, gdy zwiedzenie przenika wszystkie dziedziny życia. Pan Jezus ostrzega, że przed jego powtórnym przyjściem duchowe oszustwo na świecie przybierze takie rozmiary, że zwiedzie nawet wybranych.

Jak się uchronić? Pan Jezus dał nam przykład, odpowiadając na pokusy szatana Słowem Bożym.

Czytanie i rozważanie Pisma Świętego, połączone z modlitwą, to najlepsza ochrona przed atakami Bożego przeciwnika.