W dniach 7 - 9 marca (poniedziałek - środa) odbyły się w naszej Parafii rekolekcje pasyjne dla dzieci i młodzieży.
Temat rekolekcji: Tomasz - wiara, która rośnie.
     

Pierwszego dnia po przywitaniu i wspólnym śpiewie zastanawialiśmy się nad następujacym zagadnieniem:
Tomasz - uczeń Pana Jezusa. Przedstawiono jego drogę do osobistej wiary, za którą później oddał swoje życie.
Drugiego dnia myśl przewodnia, która nas prowadziła: Tomasz zadaje pytanie Panu Jezusowi, a trzeciego:
Tomasz uwierzył i wyznał Pana Jezusa Panem. Każdego dnia dzieci wykonywały prace plastyczne pod okiem prowadzących.
Po podsumowaniu historii biblijnej dzieci poznawały historie Nowego Testamentu w formie kreskówek.
Każde spotkanie kończyliśmy słodkim posiłkiem w jadalni.
Grupa gimnazjalistów spotykała się z pracownikami Centrum Misji i Ewangelizacji, którzy poprowadzili zajęcia dla tej grupy wiekowej.
Z tego miejsca chcielibyśmy serdecznie podziękować za pomoc w przeprowadzeniu naszych rekolekcji prowadzącym i opiekunom.