W dniach 22 grudnia 2015 do 02 stycznia 2016 w parafii w Wiśle Jaworniku już po raz 20-ty odbywały się wczasy świąteczno - noworoczne dla osób samotnych i czujących się samotnymi. W tym roku z tej formy wypoczynku skorzystało 36 osób z diecezji wrocławskiej, katowickiej i cieszyńskiej. Opiekunem był student czwartego roku ChAT Jarosław Sajdok z Jasienicy. Wspólny pobyt rozpoczął się uroczystą kolacją. Wieczór wigilijny wprowadził wszystkich w świąteczny nastrój. Szczególnie ważne dla uczestników było przeżywanie świątecznych nabożeństw, które prowadzili: ks. ks. Grzegorz Giemza, Zdzisław Sztwiertnia oraz student teologii Jarosław Sajdok.

Program pobytu był urozmaicony – m.in. był czas na wspólne kolędowanie, ks. Emil Gajdacz wyświetlił film „Osamotniony”, wysłuchano wykładu p. diakon Aleksandry Błahut-Kowalczyk nt. modlitwy. Miało miejsce spotkanie z państwem Wandą i Eugeniuszem Nowak, członkami bractwa rycerskiego, którzy zaprezentowali zebranym średniowieczne stroje i zwyczaje rycerskie. Uczestników wczasów odwiedziła grupa kolędników „Wańcy” z Jawornika przybliżając dawny zwyczaj odwiedzania gospodarzy po kolędzie.  Wypoczywających odwiedził również koordynator Diakonii Diecezji Cieszyńskiej – ks. Marek Londzin. 

A oto garść refleksji uczestników wypoczynku: „Jesteśmy po raz pierwszy w ośrodku naszego Kościoła w Jaworniku. Wszystko co tu było zorganizowane ewangelizacyjnie, wypoczynkowo stało na wysokim poziomie. Prelekcje z osobami z zewnątrz dostarczały ciekawych informacji i ubogacały duchowo. Kuchnia każdego dnia dostarczała bardzo smaczne i urozmaicone posiłki. Porządek utrzymany bez zastrzeżeń. Elżbieta i Roman”. … Włożono wiele starań w oprawę wizualną stołów przy których zasiadaliśmy do posiłków. Rozmowy z poznanymi tu uczestnikami wczasów pozwoliły mi dowiedzieć się, co dzieje się w innych parafiach, co się w nich zmieniło na przestrzeni lat. Wracam do domu ubogacona w nadziei, że Pan Bóg pozwoli mi tu wrócić znów za rok i co ważne spotkać większość z tegorocznych uczestników. Zadowolona uczestniczka.” 

Oczekiwanie na Nowy Rok, wspólne pieśni, poezja i rozważanie studenta teologii to kolejny, jakże błogosławiony czas, a potem wspólne życzenia i tradycyjna lampka szampana. Dobra atmosfera i wzajemna życzliwość pozwoliły wszystkim odpocząć, nabrać nowych sił na kolejny rok. Szybko minął czas wspólnego pobytu, pora wracać do domu z nadzieją na kolejne spotkanie.

Uczestnicy wczasów Świąteczno-noworocznych dziękują  Diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP za dofinansowanie ich pobytu.