W niedzielę 25 sierpnia b.r., grupka naszych parafian z gośćmi z parafii z Wisły Malinki, wybrała się Za Kamień pod Czantorią, w Nydku, w republice Czeskiej. Znajduje się tam jeden z leśnych kościołów, gdzie w czasach kontrreformacji ewangelicy mogli zbierać się na tajnych nabożeństwach. Wspólnie z współwyznawcami z Śląskiego Kościoła Ewangelicko Augsburskiego Wyznania (SCEAV), mogliśmy uczestniczyć w spotkaniu, przy słowie Bożym, które poprowadził dyrygent orkiestry dętej z Bystrzycy Jiří Rusz. Orkiestra zadbała również o oprawę muzyczną uroczystości. Słowem Bożym służył pastor Pavel Taskaz Ostrawy, a swoimi świadectwami podzielili się miejscowi parafianie z Nydku.