W dniach 5 – 7 grudnia przeżywaliśmy w naszej Parafii „Wieczory Adwentowe” Wiodącym tematem były słowa: „Tęsknota za domem Ojca”. Prowadzącym był ks. Piotr Sztwiertnia z Goleszowa. Pierwszego wieczoru zastanawialiśmy się nad pytaniem: Gdzie jest mój dom?

Prowadzący na przykładzie ludu izraelskiego przybliżył nam zagadnienie domu na kartach Biblii. Postawił pytania: Gdzie jest nasz dom? Za czym tęsknimy? Jak będzie z nami? Drugiego dnia prowadzący poruszył zagadnienie: Dom Ojca, niebo. Na przykładzie Starego i Nowego Testamentu wskazał na następujące fakty. Śmierć jest wielkim problemem związanym z życiem. Zmarły znajduje się w oddaleniu od Jahwe. Fakt śmierci wzywa człowieka do zastanowienia się nad swoim stosunkiem do Boga. Postawił nam wszystkim pytanie: Co wiemy o niebie? Przywołując nauczanie ap. Pawła wskazał, że niebo, to przede wszystkim przebywanie z Chrystusem. Trzeciego dnia zastanowiliśmy się nad kolejnym tematem. Póki jesteśmy na ziemi, świadczmy! Mamy, jako uczniowie Jezusa świadczyć o Nim w codziennym życiu. Swoim zachowaniem, wypełnianiem Jego woli, a nade wszystko naśladowaniem Chrystusa. Wieczory miały swoją oprawę muzyczną. W pierwszym dniu swoim śpiewem usłużył prowadzący nauczanie. Zaśpiewał kilka pieśni przy akompaniamencie swojego brata Przemysława. W drugim dniu śpiewem usłużył zespół „SDG” z Ustronia, a trzeciego zespół „Hosanna” z Goleszowa. Świadectwem prowadzenia w codziennym życiu przez Boga podzieliła się Janina Pilch z Balcarów oraz Jacek – członek zespołu z Goleszowa. Każdego dnia po naszych spotkaniach w kaplicy mogliśmy spędzić jeszcze wspólny czas w jadalni przy kawie i cieście. W tym miejscu pragniemy serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania naszych wieczorów. Osobom, które upiekły ciasto, akustykom za nagłośnienie a także prowadzącym nasze wieczory: Ani Sztwiertni i Józefowi Niemczykowi.