Wspólne nabożeństwo wszystkich wiślańskich parafii z okazji Pamiątki Reformacji.