W sobotę 14 grudnia, swoje urodziny obchodził proboszcz naszej parafii ks Zdzisław Sztwiertnia. Podczas niedzielnego nabożeństwa kurator parafii złożył życzenia czcigodnemu jubilatowi w imieniu rady parafialnej, oraz wszystkich parafian. Wspólnie z skarbnikiem rady wręczyli księdzu kwiaty.
Również uczestnicy nabożeństwa dołączyli się do życzeń i na prośbę kuratora zaśpiewali, pierwszą zwrotkę pieśni Dietricha Bonhoeffera „Przez twoją moc mój Panie otoczony”. Podziękowaliśmy Panu Bogu za naszego jubilata.