Oczy wszystkich w Tobie nadzieję mają, a Ty im dajesz pokarm ich we właściwym czasie”

(Psalm 145, 15)

Słowami tego psalmu ks. Zdzisław Sztwiertnia przywitał wszystkich na uroczystym nabożeństwie
z okazji Dziękczynnego Święta Żniw. Nabożeństwo rozpoczęło się od pobłogosławienia chleba,
za który Panu Bogu powinniśmy być każdego dnia wdzięczni. Ksiądz Sztwiertnia modlił się o to,
aby nigdy nie zabrakło go i innych produktów na naszych stołach. Zwrócił nie tylko uwagę na okazanie wdzięczności Panu Bogu za ochronę dla plonów, ale również na odpowiedzialność jaką Bóg na nas nakłada. Powinniśmy zastanowić się nad tym, jak możemy dzielić się tym,
co posiadamy z innymi – biednymi, głodnymi lub bezrobotnymi, aby sprostać temu, czego oczekuje od nas sam Bóg. A możliwości jest całkiem sporo, ponieważ ruszyła akcja „Kromka chleba dla bliźniego”, a już niebawem rozpocznie się akcja „Prezent pod choinkę”, dzięki którym ktoś
z potrzebujących może otrzymać nasze wsparcie.

Tą niezwykłą uroczystość upiększył również występ chórku dziecięcego „Drużyna Pana”,
który zaśpiewał trzy piękne piosenki: Sieje Je, Mój Bóg jest wielki i Pan jest Pasterzem moim. Zespół młodzieżowy również poprowadził nas w trakcie całego nabożeństwa usługując pieśniami.

Pamiętajmy zatem, że Dziękczynne Święto Żniw to nie tylko pięknie ustrojone ołtarze składające się
z darów parafian, ale przede wszystkim wdzięczność Bogu i odpowiedzialność za to, co mamy
oraz za innych. Niech zatem chęć dzielenia się z innymi tym, czym Bóg nas tak hojnie obdarował przyświeca nam każdego dnia, abyśmy zdołali dostrzec potrzeby naszych bliźnich wokół nas.