Tradycyjnie w pierwszym tygodniu po zakończeniu roku szkolnego odbyła się w Wiśle Jaworniku Ogólnopolska Konferencja Duchownych Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego. Poniedziałkowy wieczór 23 czerwca 2008 r. przeznaczony był na Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Księży i Katechetów Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego (SKiK). Zarząd przedstawił sprawozdanie za rok 2007, w którym omówił przeprowadzone szkolenia, a głównie dalszy cykl „Superwizji”, kontakty międzynarodowe stowarzyszenia oraz sytuację Domu „Księżówka”, który przechodzi kolejny cykl remontów. Zgromadzenie przyjęło statut funduszu zapomogowego i plan pracy na najbliższe miesiące.

Wtorkowe obrady rozpoczęły się od nabożeństwa z Sakramentem Ołtarza, w którym kazanie wygłosił bp Mieczysław Cieślar. Temat konferencji brzmiał: W służbie Bożej rodzinie i był przygotowaniem do roku 2009 jako roku rodziny. Referaty wprowadzające wygłosili: diakon Aleksandra Błahut-Kowalczyk i ks. Adrian Korczago. Dalsze godziny przeznaczone zostały na pracę w grupach na spotkaniach tematycznych i warsztatach. We wtorek wieczorem uczestnicy konferencji spotkali się na grillu, gdzie serwowano wiślańskie smakołyki, a czas umilała grupa śpiewacza "Wańcy" z Jawornika.

Środowa część konferencji poświęcona była bieżącym sprawom w życiu Kościoła.