W niedzielę 4 października 2020 roku przeżywaliśmy Dziękczynne Święto Żniw. Tradycyjnie nabożeństwo rozpoczęto wejściem dzieci z zespołu „Drużyna Pana” które wniosły chleb upieczony z tegorocznych zbiorów. Chór dziecięcy zaśpiewał trzy pieśni.

Oczy wszystkich w Tobie nadzieję mają, a Ty im dajesz pokarm ich we właściwym czasie” (Psalm 145, 15) Słowami tego psalmu ks. Zdzisław Sztwiertnia przywitał wszystkich obecnych na uroczystym nabożeństwie i pobłogosławił chleb, za który Panu Bogu powinniśmy być każdego dnia wdzięczni. Ksiądz Sztwiertnia modlił się o to, aby nigdy nie zabrakło go i innych produktów na naszych stołach. Zwrócił nie tylko uwagę na okazanie wdzięczności Panu Bogu za ochronę dla plonów, ale również na odpowiedzialność jaką Bóg na nas nakłada. Powinniśmy zastanowić się nad tym, jak możemy dzielić się tym, co posiadamy z innymi – biednymi, głodnymi lub bezrobotnymi, aby sprostać temu, czego oczekuje od nas sam Bóg. A możliwości jest całkiem sporo, ponieważ ruszyła akcja „Kromka chleba dla bliźniego” oraz akcja „Prezent pod choinkę”, dzięki którym ktoś z potrzebujących może otrzymać nasze wsparcie. Podczas nabożeństwa przedstawiono zborowi uczniów klasy pierwszej udzielając im Bożego błogosławieństwa, a kurator Parafii wręczył uczniom skromny upominek. Obecne były na nabożeństwie: wychowawczyni klasy p. Joanna Cieślar, katechetka p. Halina Raszka i pani dyrektor SP-5 p. Katarzyna Czyż. W czasie nabożeństwa zebrano również ofiarę przeznaczoną na potrzeby Ewangelickich Domów Opieki. Dzieciom i opiekunom złożono życzenia Bożego prowadzenia i Jego ochrony w czasie nauki szkolnej w tym jakże trudnym okresie czasu.