W niedzielę 11 października ks. Marcin Podżorski został wprowadzony w urząd proboszcza parafii ewangelickiej w Wiśle-Jaworniku.

Wprowadzenia dokonał, w zastępstwie bp. Adriana Korczago, ks. radca Waldemar Szajthauer wraz z asystentami – ks. Mirosławem Czyżem z Pszczyny oraz ks. Tymoteuszem Bujokiem z CME. W imieniu Rady Parafialnej nowego proboszcza w parafii przywitał kurator Władysław Szalbot, który odczytał także list gratulacyjny od burmistrza miasta Wisły Tomasza Bujoka. Nowy proboszcz wygłosił do zebranych parafian i gości kazanie w oparciu o tekst z Ewangelii Jana 6,66-69.

Podczas uroczystości podziękowano także długoletniemu proboszczowi ks. Zdzisławowi Sztwiertni, który od 1992 roku kierował Domem Gościnnym, w 1994 roku został administratorem nowo powstałej parafii w Wiśle-Jaworniku, a w 1996 roku został wybrany proboszczem parafii. Ks. radca Waldemar Szajthauer przypomniał drogę służby ks. Sztwiertni zapoczątkowaną na Mazurach w Nidzicy i Działdowie a następnie w Ustroniu i Wiśle, podziękował także małżonce, Ewie Sztwiertni, za wsparcie męża w służbie.

W liturgii uczestniczył ks. radca Marek Londzin, teksty biblijne czytały pastorowe – Ewa Sztwiertnia i Elżbieta Podżorska. Wystąpiło także rodzinne trio – Przemysław Sztwiertnia, Anna Iskrzycka i ks. Piotr Sztwiertnia – śpiewając kilka pieśni.

Zdj. Szymon Brodacki, źródło: www.cieszynska.luteranie.pl