20 września 2020 przy pięknej i słonecznej aurze, niedzielne nabożeństwo w 15. niedzielę po Trójcy Świętej miało charakter szczególny, gdyż podczas tej uroczystości 12 młodych parafian przystąpiło do konfirmacji. Zanim jednak do tego doszło, w niedzielę (06 września) odbył się egzamin przeprowadzony przez ks. Zdzisława Sztwiertnię. Nabożeństwo rozpoczęło się od procesjonalnego wejścia Rady Parafialnej, księdza, katechetki i konfirmantów do kościoła.

 

 

W trakcie niedzielnej uroczystości ks. Z. Sztwiertnia przywitał wszystkich zgromadzonych, następnie poprowadził liturgię,  zaś konfirmanci czytali fragmenty Pisma Świętego. Swoje kazanie oparł na słowie z 1 księgi Mojżeszowej 2, 4b-9.15. Przed złożeniem ślubowania, konfirmanci podziękowali zborowi, rodzicom, rodzicom chrzestnym, a także duszpasterzowi i pani katechetce za dotychczasowe prowadzenie i umacnianie w wierze. Konfirmanci prosili również o dalsze wsparcie i prowadzenie w życiu. Po złożeniu ślubowania wręczono konfirmantom świadectwa i prezent od Parafii – Pismo Święte. Przekazano również życzenia od burmistrza miasta Wisła – p. Tomasza Bujoka.   

Do tegorocznych konfirmantów, a mianowicie: Anny Cieślar, Dawida Czyża, Michała Ćwiertni, Dawida Daraża, Szymona Dubiela, Bartosza Niemczyka, Justyny Pilch, Moniki Pilch, Dominiki Potyka, Martyny Spyra, Natalii Troszok, Katarzyny Wantulok zwrócił się również kurator Rady Parafialnej Władysław Szalbot podkreślając, że z dniem konfirmacji stali się pełnoprawnymi członkami Parafii. W trakcie nabożeństwa młodzież podziękowała za naukę i opiekę ks. Zdzisławowi Sztwiertni i katechetce. Konfirmanci wraz z rodzicami przekazali swój dar w postaci nowych naczyń liturgicznych i świec na ołtarz, za który składamy serdeczne podziękowanie.

Pozostaje mieć tylko nadzieję, że konfirmacja nie stanie się dla tych młodych ludzi jedynie tradycją, miłą uroczystością, ale pozwoli im uświadomić sobie prawdę, że rozpoczęcie swojego życia z Panem Jezusem, zaufanie Mu we wszystkim – zależy tylko i wyłącznie od każdego z nich. Natomiast my, jako zbór, możemy dodawać im odwagi i kierować wzrok na Jezusa, naszego Pana i Zbawiciela.