Pro Christ to przedsięwzięcie o charakterze ewangelizacyjnym, które stało się wydarzeniem społeczno-kulturalnym nie tylko w wymiarze ogólnopolskim, ale także lokalnym. Stało się impulsem do działania w społeczności, gdzie docierał przekaz satelitarny.

Jednym z siedemdziesięciu miejsc odbioru  na terenie Polski była Parafia Ewangelicka w Wiśle Jaworniku. Organizacji czterech wieczorów (10.04 - 13.04) podjęli się parafianie z sąsiadujących ze sobą kościołów- ewangelickiego i katolickiego. W trakcie spotkań zaprezentowano program lokalny, który oprócz krótkiego wprowadzenia (każdego wieczoru innej osoby) składał się z występów kolejno: chóru młodzieżowego, grupy oazowej oraz parafialnego chóru mieszanego. Głównym jednak punktem spotkania było zwiastowanie Ulricha Parzanego przekazywane drogą satelitarną. Kaznodzieja w ostatnich dniach poruszał wiele ważnych problemów, jak na przykład kwestie dotyczące emigracji, samotności czy przebaczenia.

Przede wszystkim dzięki wspólnej inicjatywie, poprzedzonej wieloma przygotowaniami, można było przełamać bariery i zbliżyć żyjące obok siebie wspólnoty religijne. Okazało się, ze mimo istniejących różnic wszyscy możemy spotkać się w jednym, wyjątkowym miejscu pod krzyżem naszego Zbawiciela Jezusa. Dlatego też spotkania te miały wyjątkowy charakter i miejmy nadzieję, że w przyszłości uda się zorganizować wiele równie ciekawych wspólnych imprez.

Marzena Brózda