W dniu 4 maja 2008 roku o godzinie 10.00 odbyło się nabożeństwo dziękczynne z okazji 25-lecia założenia i poświęcenia dawniej domu katechetycznego, a obecnie kaplicy w Wiśle Jaworniku. Wydarzenie to miało wyjątkowo uroczysty charakter.
Wszystkich zebranych parafian i gości, w tym ks. Manfreda Gringela i ks. Waldemara Szajthauera (proboszcza z Wisły Centrum) oraz burmistrza Wisły – pana Andrzeja Molina, serdecznie przywitał ks. Zdzisław Sztwiertnia. Na początku nabożeństwa wystąpił mieszany chór parafialny, a następnie wszyscy zgromadzeni mieli okazję obejrzenia prezentacji multimedialnej dotyczącej wydarzenia sprzed 25 lat. Jednocześnie ks. Sztwiertnia przedstawił krótki rys historyczny kaplicy.

W trakcie nabożeństwa parafianie i goście wysłuchali pieśni w wykonaniu chóru parafialnego z Wisły Centrum, w tym kilku wykonanych wspólnie z miejscowym chórem. Również wystąpienie wiślańskiej orkiestry misyjnej oraz grupy śpiewaczej „Wańcy” (wywodzącej się z Jawornika) tworzyło bogatą oprawę muzyczną spotkania.
Kazanie wygłosił ks. Manfred Gringel. Rozpoczął od wspomnienia okresu, kiedy 15 lat temu pracował w wiślańskich parafiach, także w Jaworniku. Obecnie przebywa w Niemczech, ale szczególnie pamięta ten pierwszy etap swojej działalności duszpasterskiej właśnie tu, w Wiśle. Pastor zwrócił obecnym uwagę na potrzebę dziękowania Bogu za każde wydarzenie, które miało miejsce w minionych latach, a świadczące o Bożym błogosławieństwie. Wszystkie te dary, podkreślił kaznodzieja, możemy przyjąć tylko poprzez swoją osobistą wiarę i przyjęcie Boga objawionego w Jezusie Chrystusie.
Na zakończenie nabożeństwa goście zostali zaproszeni na tradycyjny poczęstunek- wiślańskie kołacze przygotowane przez parafianki z Jawornika.