W naszym kraju ma miejsce niezwykłe wydarzenie – akcja ewangelizacyjna Pro Christ. Składa się z ośmiu spotkań, w czasie których słyszymy zwiastowanie Bożego Słowa, wywiady, muzykę, a także scenki teatralne i odczuwamy gościnną atmosferę.
Parafianie z Wisły Jawornika mieli okazję na żywo wziąć udział w jednym z wieczorów. W niedzielę 06 kwietnia liczna grupa (dwa pełne autokary) dotarła do katowickiego „Spodka”. Tego dnia wysłuchaliśmy bezpośrednio poselstwa Ulricha Parzanego na temat: „Wolnoć Tomku w swoim domku”.Czy niszczy nas rutyna i codzienność? Gdzie przebiega granica pomiędzy potrzebą a przymusem? Co znaczy być prawdziwie wolnym? Chcemy poczuć smak życia zgodnego z naszymi zasadami. To chrześcijanie są solą ziemi. Mała, uciskana mniejszość, która pokonała Cesarstwo Rzymskie. Dzięki sile miłości i zmartwychwstania Jezusa przetrwała we wszystkich dotychczasowych systemach. Tak mniej więcej można określić problematykę kryjącą się za nie do końca może jasnym tematem. Oprócz zwiastowania atrakcjami wieczoru był również koncert Magdy Anioł oraz przejmujące świadectwo Dariusza Zioły z Malinki.
Tego wieczoru technika, która często działa destrukcyjnie na duchowość człowieka, okazała się być jego sprzymierzeńcem. Dzięki niej w towarzystwie kilku tysięcy uczestników zebranych w „Spodku”, a kilkudziesięciu tysięcy korzystających z przekazu satelitarnego w ponad 100 miejscach w Europie, mogliśmy przeżyć niezapomniane i wyjątkowe chwile.