W Święto Epifanii odbyło się spotkanie dla pracowników i wolontariuszy naszej Parafii. Ks. Zdzisław Sztwiertnia serdecznie przywitał wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób przyczyniają się do wzrostu duchowego naszej Parafii poprzez swoją pracę i służbę. W naszej Parafii jest to dość liczne grono osób, do którego należą pracownicy administracji i obsługi, jak również członkowie Rady Parafialnej, chóru, chórku dziecięcego, organista, nauczyciele szkółek niedzielnych oraz prowadzący zespół młodzieżowy . Oprócz pokarmu dla ciała,  podczas spotkania nie zabrakło również pokarmu dla duszy, ponieważ pastorowa – Ewa Sztwiertnia przygotowała quiz i z udziałem dzieci obecnych na spotkaniu, uczestnicy mogli sprawdzić swoją wiedzę dotyczącą polskich kolęd. Spotkanie zakończyło się wspólnym kolędowaniem.