Reformacyjny Konkurs Plastyczny skierowany do uczniów szkół podstawowych  i gimnazjum związany jest z jubileuszem 500 lat Reformacji i w swoich założeniach przypomina jej główne zasady. W tym roku uczniowie mieli przedstawić w formie kolażu zasadę sola gratia per fidem – tylko z Bożej łaski przez wiarę.

Najlepsze prace wykonane przez uczniów naszej parafii zostały zakwalifikowane do etapu diecezjalnego w Bielsku.13 stycznia 2018 w kościele w Ustroniu odbyło się uroczyste wręczenie nagród uczniom a wśród nich Maji Pliszczyńskiej za zajęcie 2 miejsca, Mateuszowi Pliszczyńskiemu za zajęcie 3 miejsca oraz Mateuszowi Gąsiorowi wyróżnionemu w konkursie. Wspomnieć należy iż tego samego dnia w konkursie Sola Scriptura ,za znajomości księgi Daniela i Estery, brała udział Emilia Karkoszka. Wszystkim nagrodzonym gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.