Radujcie się w Panu zawsze; powtarzam, radujcie się! Pan jest blisko.

Te słowa są hasłem 4 niedzieli Adwentu, która w naszej Parafii miała szczególny charakter.
Wręczono nagrody za udział w "Reformacyjnym Konkursie Plastycznym 2017"
 
W grupie I nagrody zdobyły:
1 miejsce - Maja Pliszczyńska
2 miejsce - Mateusz Gąsior
3 miejsce- Dorota Niemczyk
4 miejsce - Maksymilian Jasiński
 
W grupie II
1 miejsce - Magdalena Sztwiertnia
 
W grupie III
1 miejsce - Mateusz Pliszczyński
 
Nagrodzonym wręczono dyplomy oraz nagrody ufundowane przez Parafię, a wręczone przez kuratora p. Władysława Szalbota.
 
Dzieci ze Szkółki Niedzielnej zaprezentowały Bożonarodzeniowy program przygotowany przez nauczycieli pracujących z naszymi najmłodszymi.  Wystąpili również młodzi soliści, wykonując kolędy. W tym roku przygotowano dla dzieci 65 paczek, które otrzymały na zakończenie nabożeństwa. W nabożeństwie połączonym ze społecznością Stołu Pańskiego brali udział uczestnicy 22. wczasów Świąteczno-noworocznych.
Po nabożeństwie wykonane zostało zdjęcie wszystkich uczestników wczasów, pochodzących w tym roku z 5 Diecezji naszego Kościoła.
 
Po południu zorganizowana została tradycyjna kolacja wigilijna. Był to czas wspólnego kolędowania, wsłuchania się w Boże Słowo oraz składanie sobie życzeń.
W godzinach nocnych przeżyliśmy nabożeństwo (pasterkę), które swoim spiewem ubogacił nasz chór parafialny.