W piątek i sobotę (15, 16 grudnia) przeżywaliśmy Adwentowe Wieczory Nauczające. Tematem: Chrystus rodzi się w Tobie podzielił się dr hab. Piotr Lorek z Wrocławia.

 
Mówca w swoich wystąpieniach zwrócił uwagę na szczególne postaci, które zostały przez Boga wybrane i ubogacone. I tak Maria, matka Jezusa, wielbiąc Boga za wieść o tym, że z niej narodzi się Jezus, woła: "Oto (...) błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia". Odpowiedź wiary Marii w obliczu niemożliwego ukazuje protestancką zasadę sola fide - tylko wiarą można przyjąć ofiarowane z łaski zbawienie. Reakcja Marii nawiązuje także do reformacyjnego postulatu solum Verbum - jedynie przez Boże Słowo ofiarowana jest zbawcza łaska Boża. Mówca podkreślił: "Błogosławmy Marię i wspominajmy dar łaski, jaki otrzymała przez słow i Ducha Świętego; uczmy się od niej odpowiedzi wiary na coś, co niemożliwe z perspektywy ludzkiej; cieszmy się ze zbawienia danego nam przez Jezusa. Spotkania zostały ubogacone przez pieśni chóru w piątek, a  w sobotę spotkanie prowadził nasz zespół młodzieżowy. W niedzielę w ramach nabożeństwa przeżyliśmy społeczność słowa i sakramentu.
Po spotkaniach była okazja, aby przy poczęstunku porozmawiać i budować wzajemne relację. Bogu niech będzie chwała za cenny czas wokół Słowa Pana Jezusa.