W niedzielę Rogate 21 maja odbyła się w Wiśle Jaworniku uroczystość Konfirmacji. Została poprzedzona egzaminem, który odbył się w niedzielę 07 maja w ramach nabożeństwa. W tym roku do Konfirmacji przystąpiło 7 osób (4 dziewczyny i 3 chłopców). Przed wejściem do kościoła w sali na dole konfirmanci wraz członkami rady parafialnej spotkali się na wspólnej modlitwie. Uroczystość ubogacił swymi pieśniami chór. W kazaniu opartym na ewangelii Łukasza 11,5-13, ksiądz podkreślił: "Modlitwa jest nieodzownym elementem chrześcijańskiego życia. Chrześcijanin nie może zaniedbać modlitwy. Modlitwa nie jest potrzebna Bogu, lecz nam. Modląc się do Boga, prosimy Go, aby nam przyszedł z pomocą, obdarował nas darami, które są nam potrzebne. Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam." Do konfirmantów zwrócił się również kurator Parafii p. Władysłwa Szalbot oraz przedstawiciel młodzieży Daniel Pilch. Młodzież wręczyła konfirmantom czerwone róże. Każdy z konfirmantów otrzymał od Parafii Biblię z życzeniem, by stała się dla nich przewodnikiem w życiu na każdy dzień.

Nasi konfirmanci:
Karolina Czyż; Andrzej Karkoszka; Domonik Niemczyk; Emilia Niemczyk; Dominika Pilch; Mateusz Sztwiertnia; Martyna Śliwka.