W poniedziałek 08 maja odbyło się kolejne spotkanie dla kobiet z naszej Parafii. Temat spotkania to "Radosne życie z Chrystusem". Własnymi przeżyciami oraz przykładami innych osób podzieliła się p. Urszula Szymeczek z Nydku, nauczycielka w Chrześcijańskiej Szkole w Trzyńcu w Czechach. Wersetem wiodącym były słowa z listu do Filipian 4,4 "Radujcie się w Panu zawsze; powtarzam, radujcie się". Śpiewaliśmy również pieśni o radości zgodnie z poleceniem Ps 32,11 "Weselcie s ię w Panu i radujcie się sprawiedliwi! Śpiewajcie radośnie wszyscy prawego serca".

Poprzednie spotkanie dla kobiet odbyło się 06 marca. Gościem była p. psycholog Anna Brudny z Cieszyna. Temat spotkania to: "Prawda w pigułce - czyli codzienne życie chrześcijanki".