Podczas spotkania małżeństw w Parafii w Jaworniku, po raz kolejny zresztą, uczestnicy zostali zmotywowani do zastanowienia się nad swoimi relacjami małżeńskimi. Inspiracją stał się bardzo interesujący wykład prowadzony przez parę małżeńską z Ustronia – Nelę i Zbyszka Kłapów (pracowników Biblijnego Stowarzyszenia Misyjnego).

Wskazywali na osiem rzeczy, których nie robi miłość. Jednocześnie każdy indywidualnie wykonał ćwiczenie polegające na określeniu, czy jego stosunek do współmałżonka jest właściwy i nie wymaga korekty. Czy jego miłość: nie zazdrości, nie jest chełpliwa, nie nadyma się, nie postępuje nieprzystojnie, nie szuka swego, nie unosi się, nie myśli nic złego, nie raduje się z niesprawiedliwości. W radosnej atmosferze uczestnicy spotkania mogli również poza wysłuchaniem rozważań nad fragmentem z Listu do Koryntian cieszyć się społecznością z innymi przy cieście, kanapkach, kawie czy herbacie. Nie zabrakło wspólnego śpiewu i drobnego upominku.

Zapraszamy serdecznie na kolejne spotkanie – nt. „Potęga miłości”, cz..3, które odbędzie się 25 lutego o godz. 18:00!

Marzena Brózda