Dzień poprzedzający Święto Epifanii stał się dla nas okazją do uroczystego spotkania chórowej rodziny w celu podsumowania działalności za 2014 rok oraz podjęcia planów i zamierzeń na rok 2015.

 

W minionym roku dbaliśmy o to, by służyć pieśnią przy okazjach wszystkich świąt i uroczystości obchodzonych w naszej Parafii.

Skorzystaliśmy z zaproszenia do Pakosławia, Poznania oraz Bytomia - Miechowic, by w tych miejscach także śpiewać na Bożą chwałę.

Wspólnie z wiślańskimi chórami koncertowaliśmy w kościele w Wiśle Centrum z okazji Świąt Wielkiej Nocy.

Rok 2015 niesie nowe wyzwania. W czerwcu w Pasymiu odbędą się uroczystości z okazji 490 rocznicy Reformacji na Mazurach, na które otrzymaliśmy zaproszenie wraz z prośbą o przygotowanie koncertu.

Spotkanie nasze było również okazją do wspólnego kolędowania. Konkurs w stylu "Jaka to melodia?" pozwolił nam na śpiewanie wielu znanych kolęd i odświeżenie tych nieco zapomnianych.

Pomysłowe konkursy przygotowane przez niepowtarzalnego prezesa Zbyszka rozbawiły wszystkich do łez.

Nie zabrakło również chwil refleksji nad miejscem i rolą człowieka oraz jego wartościami w otaczającej nas rzeczywistości na podstawie prezentacji multimedialnej.

Dziękując wszystkim za wszystko, w szczególności wdzięczni jesteśmy Panu, że szedł z nami przez cały 2014 rok oraz ufamy, że idzie i pójdzie z nami także w roku 2015. Prosimy o to słowami psalmu 33 "Niech spocznie na nas łaska twoja, Panie, Ponieważ w tobie mamy nadzieję".