Jak co roku w dniu 22 grudnia spotkaliśmy się w Domu Gościnnym Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Wiśle Jaworniku. Uczestnicy przyjechali z 4 Diecezji: Pomorsko-Wielkopolskiej; Wrocławskiej; Katowickiej i Cieszyńskiej. Najliczniejsza grupa przybyła z Diecezji Cieszyńskiej. Ogółem było nas 49 osób, z tego 47 zakwaterowanych w Domu Gościnnym oraz 2 osoby dochodzące – małżeństwo z Jawornika. 31 uczestników przybyło po raz kolejny, 18 po raz pierwszy. Na wspólnej kolacji przywitał nas ks. Zdzisław Sztwiertnia – gospodarz Parafii. Przedstawił opiekuna turnusu – studenta II roku CHAT Filipa Lipińskiego. “Wspaniała atmosfera i organizacja oraz praca pań przygotowujących posiłki – urozmaicone menu, pani Asia pracująca w sekretariacie Parafii również bardzo życzliwa i dyspozycyjna dla każdego z nas” To relacja jednej z uczestniczek wczasów.

 

Każdy posiłek rozpoczynano modlitwą i pieśnią prowadzoną przez opiekuna.  Pogoda w tym roku sprzyjała uczestnikom wczasów – korzystano ze spacerów, podziwiając piękno gór. W drugi dzień świąt Narodzenia Pańskiego zawitała do Jawornika śnieżna zima, sprawiając wszystkim wiele radości.

W trakcie pobytu miały miejsce różne spotkania i prelekcje. Uczestników odwiedzili: ks.ks. Emil Gajdacz, Marek Londzin oraz diakon Aleksandra Błahut - Kowalczyk. Bardzo ciekawe było spotkanie z Moniką Byrtek, która od dwóch lat jest jedną z wolontariuszek misyjnych pływających na statku Logos-Hope. Początki jej pracy, to poznawanie misyjnego stylu życia oraz kultury innych ludów, głoszenie Bożego Słowa. Spotkanie było połączone z projekcją multimedialną. W niedzielne popołudnie miał miejsce koncert kolęd w wykonaniu Dętej Orkiestry Misyjnej z Wisły.  Tradycyjnie odwiedzili uczestników kolędnicy, zespół „Wańcy” z Jawornika. Przybliżono tradycyjne kolędy oraz złożono wszystkim obecnym życzenia oraz obdarowano kalendarzami na Nowy Rok.

Wszystko ma swój początek oraz swój koniec. Pobyt powoli dobiegał końca, a był już osiemnastym, zorganizowanym przez Parafię w Jaworniku oraz Diakonię naszej Diecezji. Podobnie jak w ubiegłych latach, wczasy zostały dofinansowane przez Diakonię Kościoła, za co jesteśmy bardzo wdzięczni.

W Sylwestra o godz. 17-ej uczestniczy wzięli udział w nabożeństwie połączonym ze Spowiedzią i Komunia Świętą. O godzinie 23-ej w kaplicy oczekiwano na Nowy 2015 Rok. Towarzyszyła nam modlitwa, śpiew oraz rozważanie wygłoszone przez opiekuna turnusu. Nadejście Nowego Roku oznajmiło nam wszystkim bicie dzwonów. Potem był toast wzniesiony szampanem i życzenia wszelkiej pomyślności.

W tym miejscu chcemy podziękować za wszystko – modlitwy, społeczność, piękne filmy o tematyce chrześcijańskiej, możliwość uczestniczenia w siedmiu nabożeństwach. Ponadto dziękujemy za opiekę studentowi Filipowi Lipińskiemu, całemu personelowi jak również proboszczowi Parafii ks. Zdzisławowi z małżonką za dbanie o nasz pobyt.

A teraz garść refleksji opiekuna Filipa Lipińskiego: “Koniec wczasów był szczególnie wzruszający. Wzajemne życzenia, podziękowania i pożegnania. Bywało smutno, były łzy, zarówno tęsknoty, ale też i szczęścia z pobytu. Poczułem smutek, że wyjeżdżam. Dostrzegłem, jak szybko minął mi ten czas. Na pewno będę go dobrze wspominał przez najbliższe lata. Liczę także na to, że przyjadę do Jawornika, jako opiekun jeszcze w kolejnych latach studiów”

Dziękujemy Panu Bogu Wszechmogącemu za Jego łaskę, miłosierdzie, prosząc o dalsze prowadzenie.

 

Uczestniczka, spędzająca święta po raz szósty.