Podczas nabożeństwa w II niedzielę Adwentu, 7.grudnia 2014 roku w Parafii  Ewangelicko- Augsburskiej w Wiśle Jaworniku odbyła się inauguracja  edycji ekumenicznej akcji Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom 2014 – Świeca Wigilijna. Już od 15 lat niesiona jest pomoc dla dzieci  w ekumenicznej akcji chrześcijańskich kościołów w Polsce reprezentowanych przez: „Caritas”- Kościoła Rzymskokatolickiego; „Diakonię” – Kościoła  Ewangelicko – Augsburskiego w RP i „Eleos” – Kościoła Prawosławnego w RP. 

 

Ks. proboszcz Zdzisław Sztwiertnia przywitał zaproszonych gości, m. in. siostry diakonise z Dzięgielowa, ks. Roberta Kasprowskiego, dyrektora „Caritas” Diecezji Bielsko – Żywieckiej Kościoła Rzymskokatolickiego, burmistrza Wisły - Tomasza Bujoka, przewodniczącego Rady Miasta – Janusza Podżorskiego, posłankę na Sejm RP – Aleksandrę Trybuś – Cieślar,  dyrektor generalną Diakonii Kościoła Ewangelicko –Augsburskiego w RP w Polsce – Wandę Falk, dyrektora Diakonii Cieszyńskiej – ks. Marka Londzina, ks. radcę Piotra Wowrego, radcę Macieja Oczkowskiego oraz przedstawicieli rad parafialnych. 

Okolicznościowe kazanie wygłosiła Anna Wantulok – członkini Rady Diakonii Kościoła i Diakonii Cieszyńskiej, która nawiązała do scenki opartej o ewangeliczną przypowieść o talentach, przedstawionej przez dzieci z Jawornika na początku nabożeństwa. Podkreśliła w ten sposób aktualność hasła tegorocznej edycji – „Dziecko – sercem rodziny”. Należy go rozumieć jako wezwanie do niesienia pomocy oraz odpowiedzialności za swoje życie i swoją rodzinę. Nabożeństwo swoimi pieśniami ubogacił chór parafialny.

Głos zabrała również Wanda Falk, która podziękowała wszystkim obecnym za możliwość kontynuowania Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom, gdyż akcja ta pomaga nie tylko dostrzec potrzeby i pragnienia najuboższych dzieci, ale przede wszystkim zebrane środki finansowe przekazać na ich rzecz, miedzy innymi na prowadzenie świetlic środowiskowych, dożywianie w świetlicach, stypendia dla dzieci, na akcję wakacyjną, a także na pomoc dla dzieci żyjących w krajach ogarniętych wojną, np. z Ukrainy, Syrii, Iraku.

Z okazji promocji akcji Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom pozdrowienia przekazali również:  ks. Robert Kasprowski dyrektor Caritas Diecezji Bielsko – Żywieckiej i w imieniu Biskupa Diecezji Cieszyńskiej oraz Rady Diakonii Cieszyńskiej ks. radca Piotr Wowry.

 

Marzena Brózda