Jesienna sesja synodu diecezji cieszyńskiej obradowała w niedzielę 23 listopada 2014 r.  w Wiśle-Jaworniku. Spotkanie rozpoczęła rozmyślaniem diakon Ewa Below.

Przed obradami nagrodzono najlepsze prace w konkursie „Róża Lutra w oczach dziecka”, który przeprowadziła diecezjalna komisja 500 lat Reformacji.

 

Wydawnictwo Augustana przygotowało plansze z Różą Lutra. W październiku uczniowie wypełniali ją właściwymi kolorami przy pomocy dowolnej techniki plastycznej wg wzoru pokazanego na 2 stronie, gdzie umieszczono też objaśnienie tego symbolu. Pełna lista nagrodzonych została opublikowana na stronie diecezji cieszyńskiej.

Na początku ślubowanie złożył nowy członek synodu ks. Oskar Wild. W pierwszej części obrad, na którą zostali zaproszeni też członkowie rad parafialnych, referat biblijny o wzorcu małżeństwa wygłosił ks. Leszek Czyż. Następnie uczestnicy synodu dyskutowali nad tym tematem w grupach.

W drugiej części bp Paweł Anweiler przedstawił sprawozdanie z prac rady diecezjalnej. Następnie ks. Jerzy Below omówił dotychczasowe prace diecezjalnej komisji 500 lat Reformacji. Z kolei ks. Grzegorz Giemza przedstawił koncepcję „Spotkanie Kościoła Ewangelickiego” – czterodniowego spotkania ewangelików w diecezji cieszyńskiej w dniach od 15 do 18 czerwca 20107 roku. Synodałowie po dyskusji podjęli uchwałę o podjęciu prac przygotowawczych do tego przedsięwzięcia.

Jak na każdej jesiennej sesji synod przyjął też preliminarz budżetowy diecezji na kolejny rok.

www.zwiastun.pl