Ostatnia niedziela Adwentu tradycyjnie jest połączona z Gwiazdką dla dzieci. W tym roku najmłodsi przedstawili program przygotowany przez nauczycieli szkółki niedzielnej - scenkę mówiącą o przygotowaniach do spotkania z Jezusem, wiersz świąteczny oraz dwie kolędy. Dzieci zostały również obdarowane świątecznymi paczkami, w których nie zabrakło słodkości.

Teksty biblijne koncentrowały się na postaci Marii, matki Zbawiciela. W kazaniu ks. Zdzisław Sztwiertnia akcentował pokorę, gotowość do służby oraz niezwykłe posłuszeństwo Marii - ta postawa może być wzorem dla każdego z nas, gdyż Bóg powołuje każdego człowieka do służby dla Jego chwały. Naszym zadaniem jest, podobnie jak Marii, odpowiadać "tak" na Boże wezwanie.