Przywitaniem wszystkich obecnych oraz modlitwą rozpoczął prowadzący  pierwszy wieczór pasyjny - pan Józef Niemczyk. Szczególnie podziękował za przybycie gościom – pani Dorocie Badurze z Istebnej, która nie tylko przedstawiła swój repertuar muzyczny, ale także podzieliła się świadectwem życia. Jej wypowiedź stanowiła świetną ilustrację do wykładu wygłoszonego przez kolejnego gościa wieczoru – mgra teologii Tymoteusza Bujoka (obecnie pracownika CME w Dzięgielowie).

Na podstawie listu św. Pawła do Galacjan wskazał na ciekawe zagadnienia stanowiące główny przedmiot rozważań. Mianowicie bardzo dokładnie określił zarówno adresatów listu apostoła – zbory na terenie ówczesnej Galicji (a dzisiejszej Turcji), jak i samego autora. Treść listu odniósł do naszych współczesnych czasów. Okazało się, że dzisiejsi chrześcijanie nie różnią się tak wiele od Galacjan – tak samo są niestali w wierze, często odchodzą od początkowej gorliwości, potrzebują przemiany, ewangelizacji, ciągłego wzrastania i kontroli swojego serca przez konfrontację z Bożym Słowem.

 Podczas kolejnego wieczoru wykładowca kontynuował swoje rozważania, tym razem koncentrując się na kwestii autorstwa wszystkich listów uważanych za Pawłowe, a zawartych w Nowym Testamencie. Ostatecznie, podzielił się konkluzją, iż kwestia autorstwa nie ma większego znaczenia, gdyż i tak najważniejsze jest działanie Ducha Świętego przez Słowo.  Natomiast fundamentalną wartością dla każdego człowieka jest Jezus Chrystus - ten, który usprawiedliwia z łaski przez wiarę. Jak również wyjaśnienie tej myśli stanowiło istotną część wykładu, zakończonego wskazaniem na  4 filary, czyli naukę  czterech apostołów – Jakuba, Jana, Piotra i Pawła, będącą podstawą nauczania Kościoła.

Drugiego wieczoru w śpiewie prowadził młodzieżowy zespół muzyczny, którego lider – Przemek Sztwiertnia przywitał wszystkich i zmówił modlitwę. W trakcie spotkania również chór parafialny zaśpiewał dwie pieśni. 

Wieczory zakończyły się wezwaniem do pozostania tych chętnych, którzy mają potrzebę modlitwy i indywidualnej rozmowy. Wszyscy obecni zostali zaproszeni na poczęstunek przy kawie i herbacie, aby jeszcze ze sobą móc wspólnie spędzić czas.

Marzena Brózda