Zaproszenie na spotkanie przyjęła diakon Aleksandra Błahut – Kowalczyk, która podzieliła się swoimi przemyśleniami na fundamentalne tematy dotyczące istoty ludzkiej egzystencji. Warto na chwilę zastanowić się nad sobą, zadając sobie pytanie o sens życia, niezależnie od codziennych spraw, wokół których toczy się nasza egzystencja.

Wykładowczyni szczególnie zwracała uwagę na to, iż zasadniczy cel naszego życia to bycie potrzebnym i odnosząc się do tej kwestii, przywołała wiele postaci biblijnych, będących świadectwem poszukiwania kontaktu z Jezusem lub „popychania” przez innych w Jego stronę. Niewątpliwie rozważania te stały się inspiracją do własnych wniosków na temat angażowania się w sprawy ludzi żyjących obok nas tak, by skupiać się na konkretnych osobach i sytuacjach oraz, by „każdą sprawę  traktować indywidualnie”. 

W trakcie spotkania uczestniczki mogły wspólnie wychwalać Pana w pieśniach, modlitwie, a także porozmawiać przy kawie, herbacie i słodkim poczęstunku.