Pan Bóg często prowadzi ludzi bardzo różnymi ścieżkami, a granice, które my sami sobie wyznaczamy, dla Niego nie są żadnym ograniczeniem. Kolejny raz mogliśmy się o tym przekonać uczestnicząc jako parafia w niecodziennym wydarzeniu.
29 września dokonano otwarcia zakładu produkcyjnego CVJM Wisła, który znajduje się w bliskim sąsiedztwie naszej kaplicy. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że niemiecka organizacja CVJM Essen, to nie kolejna zagraniczna firma próbująca wykorzystać rynek wschodni, ale Chrześcijańskie Stowarzyszenie Ludzi Młodych (Christlicher Verein Junger Menschen), które ma na celu wspieranie ludzi młodych w ich wzroście emocjonalnym, duchowym, jak również w ich rozwoju zawodowym, kiedy ze względu na długotrwałe bezrobocie nie potrafią samodzielnie wrócić do pracy.
Spotkanie rozpoczęło się od powitania wszystkich zabranych gości przez Prezesa Zarządu Davida Hirscha na terenie zakładu, którego właścicielką w dalszym ciągu pozostaje Pani Zuzanna Cieślar. Następnie proboszcz naszej parafii ks. Zdzisław Sztwiertnia dokonał poświęcenia obiektu, prosząc Boga w modlitwie o błogosławieństwo dla całego przedsięwzięcia. Po tej części każdy z obecnych miał możliwość zwiedzenia zakładu i obejrzenia wyrabianych tam produktów.
Kolejna część spotkania odbyła się już na terenie Domu Gościnnego Parafii Ewangelickiej w Jaworniku. Tą część programu osobiście prowadził i moderował Prezes Zarządu David Hirsch, który również przedstawił zadania CVJM oraz podległych spółek. Pozdrowienia wygłosił także Przewodniczący CVJM Essen, Michael Tolksdorf, a ze strony polskiej Pani Barbara Majętny, która uczyniła to w zastępstwie Prezesa Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ewangelickich. Na koniec krótki referat na temat szans i możliwości współpracy między CVJM Wisła Sp. z o.o. a CVJM Essen wygłosił Zdzisław Bremkens, pracownik CVJM. Po zakończeniu oficjalnej części programu, goście mieli możliwość bliższego poznania się w trakcie poczęstunku.