Już podczas niedzielnego nabożeństwa (14 października), a szerzej na spotkaniu, które odbyło się 17 października, Iza Karpienia podzieliła się z nami doświadczeniami związanymi z jej pracą misyjną w Etiopii. Dzięki prezentacji multimedialnej parafianie z Wisły Jawornika mogli zobaczyć nie tylko codzienne życie Etiopczyków czy krajobraz tego afrykańskiego kraju, ale przede wszystkim działania misjonarzy prowadzone wśród etiopskiej społeczności.
Sama Iza pracuje jako specjalistka od organizacji edukacji początkowej dla plemienia Gamo, jednego z ponad 80 plemion w Etiopii. Jej zadaniem jest przełamywanie bariery analfabetyzmu, oddzielającej to plemię od Słowa Bożego, które będzie tłumaczone na ich język. Iza zajmuje się również opracowywaniem materiałów do nauki czytania i pisania po to, aby ludzie w wieku średnim lub starszym, nie objęci edukacją szkolną, mogli czytać Słowo Boże w swoim języku.
Spotkanie z misjonarką, którą już od jakiegoś czasu wspiera finansowo nasza Parafia, pozwoliło nam się lepiej poznać, jak również dzięki temu, że Iza przedstawiła swoje problemy, konkretne cele, które chciałaby wraz ze swoim zespołem zrealizować, możemy udzielić jej odpowiedniego wsparcia modlitewnego, tak bardzo potrzebnego misjonarzowi pracującemu w ekstremalnie trudnych warunkach.

M.B.