W dniu 23 września w kościele w Wiśle Jaworniku odbyło się nabożeństwo rodzinne. W śpiewie prowadził zespół młodzieżowy, który rozpoczął niedzielne spotkanie od pieśni „Uwielbiajcie Pana” oraz „Światło nieś”. W wykonaniu młodzieży usłyszeliśmy jeszcze kilka innych utworów, takich jak: „Chcę poznać Cię”, „Będziesz miłował” czy „Wiem, że Ojciec”. Swój udział w uwielbianiu Boga w śpiewie miały również dzieci, które wykonały przygotowane na szkółce niedzielnej piosenki.
Mimo że dwoje z rodziców przeczytało fragmenty Słowa Bożego, to niewątpliwie kolejnym młodzieżowym akcentem było kazanie wygłoszone przez Mateusza Chmiela z Jawornika-obecnie studenta IV roku ChAT-u w Warszawie. Nawiązując do fragmentu z Ewangelii Łukasza, rozd.7, 11-16, w swym zwiastowaniu wskazał na to, że Bóg jest jedynym, który potrafi zniszczyć mur obojętności wyrastający między ludźmi. Ten mur powoduje uczucie samotności, smutek, zniechęcenie czy cierpienie i tylko Jezus może pomóc i uleczyć każdego. On jest źródłem nadziei i ukojeniem dla zatroskanych ludzkich serc. Na pytanie czy śmierć jest końcem wszystkiego, odpowiedź daje Jezus w słowach zawartych w Ewangelii, mówiących o tym, że tylko On ma moc zmartwychwstania i życia wiecznego.
Ciekawym pomysłem okazała się wspólna nauka wersetu biblijnego, w której uczestniczył cały zbór. Przeprowadzona przez Anię Sztwiertnię krótka lekcja z pewnością warta jest kontynuowania na następnych nabożeństwach rodzinnych przygotowywanych raz w miesiącu w naszej parafii.
M.B.