Nabożeństwo w 2. dzień Święta Zesłania Ducha Świętego, 28 maja, poprowadził ks. proboszcz Zdzisław Sztwiertnia, który  przywitał Jerzego Marcola, dyr. Biblijnego Stowarzyszenia Misyjnego oraz jego małżonkę. Zaproszony na tę uroczystość gość zwiastował Słowo Boże na temat działania Ducha Świętego na życie człowieka wierzącego i niewierzącego. Duch Święty spełnia wiele zadań.

Jezus nazywa Go Pocieszycielem, który ma pocieszać, ale i pouczać. Duchem prawdy, który ma prowadzić do Słowa Bożego. Dzięki Niemu człowiek zaczyna uwielbiać Jezusa jako jedynego Pośrednika między Bogiem a ludźmi. Duch Święty przekonuje o sprawiedliwości, o sądzie i o grzechu. Odradza nas, abyśmy się nawrócili. Narodzenie na nowo to akt zawierzenia Panu Bogu. Wierzący, dzieci Boże, są  zapieczętowani Duchem Świętym, stale przypominającym o Słowie Bożym, ale warunkiem jest sięganie do Biblii.
Po nabożeństwie parafianie mogli jeszcze spędzić ze sobą czas przy tradycyjnej jajecznicy i kołaczach. Pogoda dopisała i pozwoliła zebranym nie tylko na poczęstunek, ale i śpiew przy akompaniamencie gitary.

Marzena Brózda