Nietypowo, bo przy grillu, odbyło się nasze cotygodniowe spotkanie przy Słowie Bożym.Tym razem zamiast kontynuować rozważania kolejnej części Księgi Daniela mogliśmy posłuchać naszego gościa z Krakowa, Gedeonitę, architekta i przedsiębiorcę z zawodu - Piotra Szymańskiego. Podzielił się swoim świadectwem wiary – mówił o momencie nawrócenia, o dojrzewaniu do decyzji o czynnej służbie dla Boga oraz o tym, jak stał się Gedeonitą. Na temat działalności tego Stowarzyszenia mogliśmy dowiedzieć się również od zaproszonych na spotkanie Gedeonitów ze Śląska Cieszyńskiego.

Wydaje się, że o ich pracy nie wiemy zbyt wiele. Na stronie  internetowej Stowarzyszenia możemy uzyskać konkretne informacje:
„Międzynarodowe Stowarzyszenie Gedeonitów jest chrześcijańską organizacją ponadwyznaniową zrzeszającą osoby świeckie różnych zawodów, której celem jest rozpowszechnianie Słowa Bożego. Umieszczamy Nowe Testamenty w hotelach, szpitalach, rozdajemy w szkołach, uczelniach, zakładach karnych, domach poprawczych, jednostkach wojskowych i innych miejscach. Na Świecie jest ponad sto tysięcy Gedeonitów, działamy w ponad stu siedemdziesięciu krajach. W Polsce mamy ponad siedemdziesiąt obozów Gedeonitów.
Nazwa pochodzi od słowa Gedeon, które jest imieniem jednego z największych wojowników Izraela. Wsławił się on szczególnie, prowadząc wojnę ze starożytnym ludem, Midianitami. W walce opierał się na czymś więcej niż siła armii, którą dowodził. Opierał się na sile duchowej, którą czerpał z wiary. Jego zwycięstwo było wypełnieniem woli Boga, a nie skutkiem oddziaływania siły militarnej. Pojawił się w wyznaczonym miejscu i czasie, tylko z trzystu wybranymi przez Boga wojownikami. Same odgłosy nadciągających wojów Gedeona wystarczyły, by ogromna armia Midianitów pierzchnęła w histerycznym popłochu. Posłuszeństwo Bożej woli jest tą cechą charakteru Gedeona, którą cenimy najbardziej i chcemy naśladować.
Naszym celem jest przedstawienie Bożego Słowa, ponieważ samodzielne, bardzo osobiste poznanie Boga przez czytanie Pisma, daje człowiekowi sposobność prawdziwie świadomego wyboru, czy zawierzyć Bogu, czy Boga odrzucić.
Słowo Boże jest dla nas źródłem inspiracji do działania w naszych firmach, gdzie staramy się dawać świadectwo uczciwości, pracowitości i skutecznego działania.
Pieniądze na działalność pozyskiwane są od kościołów rozmaitych denominacji oraz ze składek członkowskich.”
Z pewnością spotkanie z naszymi gośćmi było bardzo cenne. Uświadomiło obecnym, jak bardzo potrzebna jest tego rodzaju służba w świecie, gdzie tak mało wskazuje się na Boże Słowo, gdzie ludzie pozbawieni są duchowego pokarmu, nie mają relacji z Bogiem, a co najgorsze, w ogóle nie zdają sobie z tego sprawy. Do każdego działania, którego celem jest misyjność i ewangelizacja, warto się angażować i zachęcać innych.

Marzena Brózda