W dniu 13 czerwca 2007r. w Parafii w Wiśle Jaworniku odbyło się spotkanie
z misjonarką z Mali – Gosią Nawrocką. Od 13 lat mieszka w Gao-miejscowości najdalej położonej w głąb Sahary. Tam wraz ze swoim mężem Ibrahimem, który jest pastorem, prowadzi pracę ewangelizacyjną wśród pustynnego ludu Tuaregów. Gosia, współpracując
z Biblijnym Stowarzyszeniem Misyjnym, kilkakrotnie odwiedzała już nasz zbór. Tym razem przyjechała do Polski tylko ze swoimi córeczkami- Yemimką i Lidią. Ibrahim pozostał
w Gao.
W czasie spotkania wygłosiła bardzo ciekawy odczyt na temat duchowych relacji
w rodzinie. Swoje przemyślenia przedstawiła w oparciu o List do Efezjan oraz Księgę Estery. Wskazując na zasadnicze biblijne zalecenia dotyczące małżeństwa, takie jak posłuszeństwo, uległość żony, ale też odpowiedzialność i przede wszystkim wzajemna miłość małżonków, odwołała się do własnych doświadczeń kulturowych. Wraz z Ibrahimem – rodowitym Malijczykiem, pochodzącym z plemienia Tuaregów, niejednokrotnie musieli pokonać różnego rodzaju bariery wynikające z różnic kulturowych.
Gosia opowiedziała również o trudnym życiu chrześcijan, a zwłaszcza nawróconych kobiet,
w świecie muzułmańskim. W tej kulturze pozycja kobiety znaczy niewiele, jej los zależy przede wszystkim od mężczyzn – najpierw ojca, potem męża. Jedynie wiara i zerwanie
z tradycją islamu sprawia, że życie, jego jakość, może ulec diametralnej zmianie.
Te spostrzeżenia dotyczące kondycji współczesnej rodziny mają wymiar uniwersalny, gdyż ukazują, iż tylko bliska duchowa relacja oparta na Bożym fundamencie daje gwarancję budowania szczęśliwego związku dwojga ludzi.

Tekst wygłoszony przez Gosię na spotkaniu znajdziecie tutaj

M.B.