Tegoroczna konfirmacja w Wiśle Jaworniku odbyła się 20 maja, a przystąpiło do niej 6 młodych ludzi: 3 dziewczyny – Justyna Czyż, Agnieszka Murdzia, Anna Rabięcny oraz 3 chłopców – Adrian Breguła, Mariusz Czyż, Piotr Czyż.

Wcześniej jednak, podczas uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego, 17 maja, miał miejsce egzamin na zakończenie nauki konfirmacyjnej. Młodzież tym samym przypomniała obecnym na nabożeństwie parafianom przykazania Boże, które Pan Bóg przekazał Mojżeszowi na górze Synaj. Wiedza ta stanowi wycinek nauczania katechetycznego obowiązującego konfirmantów.

Na niedzielne nabożeństwo zaproszony został ks. Marcin Pilch z parafii z Czeskiego Cieszyna, który w przemówieniu spowiednim zaprosił młodych do Stołu Pańskiego, przypominając o tym, że Pan Jezus mówił, aby czynić to na Jego pamiątkę. Ten duchowy pokarm, podkreślał, jest nam potrzebny do duchowego życia. O potrzebie dalszego rozwoju, trwaniu w wierze, wzmacnianiu więzi z Panem Jezusem, pod warunkiem, że osobiście został lub zostanie przyjęty jako Zbawiciel do naszego życia, mówiła również kurator – Marzena Brózda. Zarówno ona, jak i przedstawiciel młodzieży – Daniel Pilch zachęcali konfirmantów do społeczności z wierzącymi, do stałej obecności w Kościele poprzez udział w spotkaniach młodzieżowych, zespole muzycznym i innych imprezach chrześcijańskich. W trakcie nabożeństwa młodzież podziękowała za naukę i opiekę ks. Zdzisławowi Sztwiertni oraz katechetce – pani Halinie Raszce i wręczyła kwiaty oraz upominki. O oprawę muzyczną uroczystości zadbał parafialny chór mieszany.

Marzena Brózda