Spotkanie mężczyzn poprowadził nasz gość Zbyszek Kłapa (doświadczony wykładowca zajmujący się problematyką rodziny). Intrygujący temat - "Być jak diament - wartość, twardość, czystość" odnosił się do Bożego wizerunku mężczyzny.

Zbyszek przy pomocy prezentacji multimedialnej sprowokował nas do zastanowienia się nad definicją męskiego wzorca, który obowiązuje w świecie współczesnym. W odniesieniu do biblijnych opisów i charakterystyki Bożych bohaterów staraliśmy się zrozumieć, jaki powinien być mężczyzna. Niekwestionowanym autorytetem jest sam Jezus, dający przykład, jak budować wzajemne relacje w domu, w rodzinie czy z innymi ludźmi. Wywiązała się interesująca dyskusja na ten temat wśród starszych i młodych uczestników spotkania. Ostatecznie doszliśmy do wniosku, że podstawowe cechy charakteru wg Bożych standardów to bycie wartościowym człowiekiem, we wszystkich aspektach życia twardym i czystym moralnie. Po interesującym wykładzie przy kawie, herbacie, cieście dzieliliśmy się własnymi doświadczeniami życiowymi dotyczącymi poruszanych zagadnień. To piątkowe wydarzenie rozpoczęło cykl spotkań w męskim gronie, które poprowadzi również Zbyszek w kolejnych miesiącach. Serdecznie zapraszamy!