Na kolejnym spotkaniu kobiet, które odbyło się w poniedziałkowe popołudnie, kontynuowałyśmy rozważania na temat dwóch biblijnych sióstr – Marty, a  zwłaszcza Marii z Betanii w oparciu o II rozdział książki Gien Karssen „Człowiek inny niż wszyscy”.Historia o siostrze Łazarza to przykład ogromnej miłości do Jezusa  i poświęcenia z jej strony, pomimo tego, jak krytycznie została oceniona przez innych.

Jej gest namaszczenia stóp Jezusa drogim olejkiem wziął w obronę On sam. Maria nie musiała się bronić, Jezus staje po jej stronie. To pokazuje, jak powinnyśmy się zachowywać, gdy ktoś nas niesłusznie krytykuje. Gdy spotykamy się z niechęcią i dezaprobatą. Dlaczego tak często ważniejsze jest  dla nas: „co ludzie powiedzą” niż nasze własne przekonanie o słuszności sprawy, by zawsze „bardziej bać się Boga niż ludzi”? Chrześcijanin musi pogodzić się z tym, że, podobnie jak Jezusa, spotykać go będzie nienawiść, pogarda, brak zrozumienia,

 

lekceważenie, prześladowania, a jednocześnie ma wspaniałą obietnicę – „ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat”. Ostatecznie Pan jest zwycięzcą i jesteśmy po właściwej stronie.  Jeden z najpiękniejszych przykładów miłości do Jezusa został potępiony przez uczniów. Hojny gest Marii nazwali oni „stratą”, ale Jezus powiedział, że był on potrzebny i ma swoje znaczenie. To, co dla niego robimy, nigdy nie jest daremne, niezależnie od tego, co mówią inni.

Oprócz studiowania stosownych fragmentów czy dyskusji mogłyśmy spędzić miło czas przy kawie, herbacie i cieście. Nie zabrakło również pieśni uwielbiających wielkość i chwałę naszego Pana i Zbawiciela. Mam nadzieję, że spotkamy się ponownie za miesiąc, by dalej poznawać różne aspekty ludzkiego (kobiecego?) życia w kontekście Bożego słowa.