Dnia 3 marca w Ustroniu odbyły się rekolekcje dla radnych z parafii diecezji cieszyńskiej prowadzone przez biskupa czeskiego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego – Jana Wacławka. Zaproszony gość zza Olzy podzielił się z uczestnikami spotkania bardzo ciekawymi spostrzeżeniami na temat możliwości rozwoju zborów oraz przedstawił konkretne działania wdrażane przez Kościół w Czechach już od kilku lat.

W pierwszej części wykładu szczególnie mocno podkreślał, że priorytetem współczesnego kościoła jest ewangelizacja i misyjność, ważniejsze od kultu religijnego (liturgii, porządku nabożeństwa itd.).Za tym kryje się szereg konkretnych działań czy  zmian mających na celu rozwój poszczególnych parafii. Przede wszystkim zbór (rada parafialna) rozpoczyna od ustalenia wizji i planu strategicznego dla parafii z uwzględnieniem słabych i mocnych stron oraz możliwości i zagrożeń. Po dokonaniu analizy czynników mających wpływ na działania kościoła, takich jak: struktura (organizacja), system kierowania, styl pracy (liderzy, współpracownicy), zdolności, dzielenie się wartościami, strategia, można przystąpić do konkretnych przedsięwzięć. Biskup Wacławek przedstawił (na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych w wielu Kościołach i opublikowanych w książce „Naturalny rozwój kościoła” C. Schwarza) osiem podstawowych zasad, których przestrzeganie daje wymierny sukces:

1. Wzmacniające kierownictwo

2. Służba wg darów duchowych

3. Pobożność (gorliwa)

4. Organizacja (funkcyjna)

5. Nabożeństwa (inspirujące)

6. Grupki duchowego wzrostu

7. Ewangelizacja wg potrzeb

8. Relacje pełne miłości

Ponadto fundamentalną zasadą jest przestrzeganie systemu wartości opartego na otwartości i transparentności w każdej dziedzinie (np. finansów).

Uważam, ze rekolekcje były bardzo pomocne nowo wybranym radnym, aby w swych parafiach mogli twórczo, z pełnym zaangażowaniem zmieniać niełatwą przecież rzeczywistość, wychodząc jednocześnie naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom wierzących. Pamiętając o tym, że ostatecznie głównym celem wszelkich działań jest wskazywanie na Jezusa Chrystusa, aby jak najwięcej ludzi zostało do Niego przyprowadzonych i poznało Jego miłość i zbawczą moc.