29 lutego uczestnicy spotkania w kaplicy w Wiśle Jaworniku zostali zabrani w multimedialną podróż po Etiopii. Prowadzącymi byli zaproszeni goście – Iwona i Tadeusz Recmanowie (małżeństwo z Ustronia), którzy we wrześniu 2011 roku odbyli bardzo interesującą wyprawę do tego afrykańskiego kraju i podzielili się swoimi przeżyciami.

Dzięki zaprezentowanym zdjęciom, muzyce oraz towarzyszącemu pokazowi komentarzowi można było naprawdę poznać zarówno różnorodność pod względem turystycznym czy przyrodniczym tej krainy, jak również egzotykę miejsc i życia ludzi. Podróż trwała około trzech tygodni, a jej trasa przebiegała przez trudno dostępne, mało znane tereny południowej i północnej Etiopii. Uczestników spotkania zaskoczyło bogactwo flory i fauny oraz atrakcje krajoznawcze, takie jak: góry, wodospady, rzeki, pustynne obszary.

W czasie pobytu w Etiopii Iwona i Tadeusz mieli okazję odwiedzić misjonarkę, Izę Karpienię (od kilku lat wspieraną przez nasz zbór), która wraz ze swoim mężem Tamyru zajmuje się alfabetyzacją języka gamo oraz szkoleniem przyszłych nauczycieli. Poznali również oddaną Bożej służbie na tym terenie duńską misjonarkę, Marię – od kilkunastu lat prowadzącą małą klinikę położniczą (do momentu zamknięcia placówki przez władze etiopskie). Dzięki temu z innej perspektywy była możliwość przyjrzenia się codziennemu życiu Izy, jej pracy i wysiłkowi, który musi włożyć, aby prowadzić swą służbę w tak ekstremalnych i odmiennych od naszych warunkach.

Frekwencja dopisała i organizatorzy spotkania mają nadzieję, że tego typu spotkania w przyszłości będą cieszyć się dużym zainteresowaniem, jednocześnie integrując naszą jawornicką społeczność.

Marzena Brózda