W niedzielę 8 stycznia po nabożeństwie odbyło się doroczne spotkanie ks. Zdzisława Sztwiertni z pracownikami Domu Gościnnego, z czlonkami Rady Parafialnej, pracownikami szkółki niedzielnej i wolontariuszami. Nie przebiegało ono w radosnej atmosferze, gdyż podczas nabożeństwa w kaplicy Pan odwołał do wieczności Mamę pastorowej Ewy Sztwiertni. Dla wszystkich parafian było to bolesne przeżycie.

Krótko podsumowaliśmy nasze działania w 2011 roku. Ks. proboszcz podziękował zebranym za zaangażowanie w prace dla Parafii i Kościoła w minionym roku. Otrzymaliśmy pamiątkowe książki "Witaminy dla duszy", a wolontariusze otrzymali talony do realizacji w księgarni "Warto". Zwróciliśmy się do naszego Pana, aby dodał nam sił i wykorzystał wszystkie talenty parafian do służby dla Niego w kolejnym roku.

Janina Heczko