W niedzielę 18. grudnia przeżywaliśmy w naszej parafii wyjątkowe nabożeństwo, połączone z Gwiazdką dla dzieci.

Dzieci zaprezentowały dwa wierszyki, w których przekazywały wszystkim radosną nowinę, że Pan Jezus urodził się w żłobku dla każdego z nas. Dodatkowo zaśpiewały również jedną kolędę, by potem udać się do salki parafialnej, gdzie otrzymały paczki świąteczne.

Nabożeństwo można w pełni uznać za wyjątkowe, gdyż poprzez Chrzest Św. do społeczności naszej parafii został przyjęty Filip Dawid Chrapek. Mogliśmy również dziękować Panu Bogu za pierwszy rok życia Doroty Niemczyk, która wraz z rodzicami została pobłogosławiona przez księdza.

W zwiastowaniu, opartym na tekście z 2 Kor 1,18-22 ksiądz skupił się na uświadomieniu zgromadzonym, że Bóg jest tym, który dotrzymuje obietnic. W związku ze zbliżającym się czasem świąt Bożego Narodzenia szczególnym wypełnieniem obietnicy Bożej było zesłanie Jezusa na ziemię, by odkupił ludzkość i stał się przebłaganiem za grzechy każdego z nas.

Było to również nabożeństwo komunijne, podczas którego wiele osób przystąpiło do Wieczerzy Pańskiej.