W 1. Niedzielę Adwentową bezpośrednio po nabożeństwie odbyło się Zgromadzenie Parafialne, które dokonało wyboru członków nowej Rady Parafialnej, Komisji Rewizyjnej i Synodu Diecezjalnego.


Lista członków Rady Parafialnej w kolejności alfabetycznej:

1. Brózda Marzena

2. Brózda Paweł

3. Bujok Jan

4. Burian Łukasz

5. Chraścina Wiesława

6. Cieślar Szymon

7. Cieślar Tomasz

8. Niemczyk Tomasz

9. Pilch Elżbieta

10. Podżorski Adam

11. Słowiok Emilia

12. Szalbot Władysław

zastępcy:

1. Podżorski Jerzy

2. Pilch Andrzej

 

Parafialna Komisja Rewizyjna:

1. Cieślar Ewa

2. Drozd Helena

3. Pilch Dorota

zastępca:

1. Czyż Zenona

 

Delegaci do Synodu Diecezjalnego:

1. Niemczyk Józef

2. Sztwiertnia Przemysław

zastępca:

 

1. Brózda Paweł