Informujemy, że zgodnie z przepisami regulaminu Rady Parafialnej na posiedzeniu w dniu 17 listopada zatwierdzono listę kandydatów zgłoszonych do wyborów do Rady Parafialnej, Komisji Rewizyjnej i Synodu Diecezjalnego Parafii E-A w Wiśle Jaworniku. Wybory odbędą się w 1 niedzielę Adwentu tj. 27 listopada bezpośrednio po nabożeństwie.


Przypominamy, że prawo wyborcze mają tylko ci członkowie Zgromadzenia Parafialnego, którzy opłacili składkę kościelna za rok 2010.

Kandydaci do Rady Parafialnej:

Brózda Marzena        ul. Nowa

Brózda Paweł           ul. Nowa

Bujok Jan                ul. Jawornik

Burian Łukasz           ul. Leśna

Chraścina Wiesława   ul. Jawornik

Cieślar Szymon         ul. Polna

Cieślar Tomasz         ul. Branców

Niemczyk Tomasz     ul. Cieślarów

Pilch Andrzej            ul. Pod Beskidek

Pilch Elżbieta            ul. Brzozowa

Podżorski Adam        ul. Jawornik

Podżorski Jerzy         ul. Leśna

Słowiok Emilia           ul. Wańkowska

Szalbot Władysław     ul. Wańkowska

 

Kandydaci do Komisji Rewizyjnej:

Cieślar Ewa               ul. Jawornik

Czyż Zenona             ul. Wrzosowa

Drozd Helena            ul. Jawornik

Pilch Dorota              ul. J. Niemca

 

Kandydaci do Synodu Diecezjalnego:

Brózda Paweł               ul. Nowa

Niemczyk Józef             ul. Cieślarów

Sztwiertnia Przemysław  ul. Brzozowa