W dniach 2-4 kwietnia w parafii odbywały się rekolekcje pasyjne. Zajęcia prowadzone były w dwóch grupach wiekowych (szkoła podstawowa i gimnazjum) przez pracowników i wolontariuszy Centrum Misji i Ewangelizacji w Dzięgielowie. Tematem przewodnim tych trzech dni była "Miłość, która zmienia". Zarówno dzieci jak i młodzież skupiały się na 3 aspektach miłości: Bożej miłości do człowieka, miłości człowieka do Boga oraz miłości do bliźniego. Był czas na wspólne uwielbianie Boga, modlitwę, omawianie historii o marnotrawnym synu, wydarzeniach w Ogrodzie Getsemane i miłosiernym samarytaninie. Nie zabrakło także czasu na naukę wersetów biblijnych, prace plastyczne, konkursy i poczęstunek.