"Na początku"


W dniach 17 i 18 marca odbyła się w Wiśle Jaworniku ewangelizacja prowadzona przez pastora ze Szkoły Biblijnej w Dzięgielowie – Tima Heinrichsa. Pierwszego dnia,
w sobotnie popołudnie mieliśmy okazję również wysłuchać świadectwa, którym podzielił się Andrzej Pustówka wykonujący Bożą służbę w Błękitnym Krzyżu. Natomiast podczas niedzielnego nabożeństwa o swojej trudnej drodze do Boga od alkoholizmu do momentu otrzymania wielkiej łaski – wyzwolenia z grzechu i uświęconego życia - opowiedział Irek Kuś.

Tim Heinrichs oparł swe zwiastowanie na początku Księgi Mojżeszowej.
W pierwszej części skupił się na opisie stworzenia świata –będącym w sprzeczności,
co podkreślał nasz wykładowca, z promowaną we współczesnej rzeczywistości teorią ewolucjonizmu. Biblijny przekaz mówi jasno i wyraźnie o tym, że świat to dzieło inteligentnie i doskonale zaplanowane oraz wykonane. Bóg – kreator uczynił niebo i ziemię
w jeden dzień, a następnie kolejno wypełniał je istotami żywymi – ptakami przestrzeń powietrzną; rybami przestrzeń wodną; zwierzętami i ludźmi - ziemską.
Druga część, która została wygłoszona przez pastora w niedzielę, dotyczyła obrazu człowieka. O jego wyższości nad pozostałymi istotami świadczy umiejętność komunikowania się z samym Bogiem za pomocą modlitwy. A także fakt, że człowiek, na podobieństwo Boga, potrafi kochać i podobnie jak On, jest stworzeniem duchowym. Jednak obraz Boga został skrzywiony od momentu, gdy pierwsi ludzie zbuntowali się przeciwko Niemu. Piętno grzechu oddala Go od nas. Ta „choroba” wpływa na nasze uczynki i myśli, które oczywiście ranią innych ludzi. W zakończeniu swojego zwiastowania Tim Hienrichs wskazał na możliwość rozwiązania tego problemu. Ponieważ nasza grzeszna natura nie potrafi leczyć się sama, tylko oddanie życia Jezusowi jest drogą oczyszczenia : „Jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe”(2Kor.5,17)

Z pewnością udział w tegorocznej ewangelizacji stał się dla wszystkich słuchaczy wartościowym i ubogacającym duchowo czasem. Tym bardziej, że oprócz wykładów
i świadectw mieliśmy okazję usłyszeć pieśni w wykonaniu zespołu z Błękitnego Krzyża,
a podczas nabożeństwa – chór parafialny i zespół młodzieżowy.

M.B.